Tabelmatig overzicht van uitgebrachte major releases, subreleases en release candidates van de HoogspanningsNet Netkaart.

De overzichtstabel is een shortlist en biedt in het kort een blik op de belangrijkste kenmerken, de nickname, het versienummer en de releasedatum. Voor meer details per release (voor zwaardere gebruikers en power techies) kan men de uitgebreidere longlist met release notes raadplegen.

 rel.  datum  nickname en status  highlights en details

6.2

01-08-2018 'Hogetemperatuurgeleider'
Actuele versie in gebruik

Enkele cosmetische verbeteringen in icoongrootte, lijndikten van de weergegeven verbindingen, zoomlevels in bepaalde netvlakken en de terreinpolygonen.

6.1

01-02-2018 'Loadflow'
Automatisch overgegaan in 6.2

Voornamelijk bugfix en stroomlijning van de code om de laadperformance te verbeteren en misbruik te beperken. Geen wijzigingen in functionaliteit t.o.v. V6.0. 

6.0

01-05-2017 'Pocket'
Automatisch overgegaan in 6.1

Nieuwe release cycle vanwege introductie webkaart: de netkaart kan nu zowel via GIS-tools (zoals Google Earth) alsook rechtstreeks via een browser worden geraadpleegd. Netkaart is nu mobiel bruikbaar en platformonafhankelijk. Introductie webkaart met groot aantal nieuwe features (zie longlist). Verdere groei buitenlandse netten. Verbeteringen in ballon/kolomfunctie met informatie. Alle documentatie op de site herschreven. Inline feedbackmogelijkheid en beheerdertools toegevoegd.

5.1

26-08-2016 'Tour de France'
Automatisch overgegaan in cycle 6, support cycle 5 beëindigd per 01-09-17

Bugfix en actualisaties worden sinds versie 5 on demand of direct bij opmerken doorgevoerd door een van de vrijwilligers, waardoor actualisaties niet langer een reden zijn voor een versieverhoging. Doorvoering Frans koppelnet en aanloop naar implementatie naar andere (koppel)netten buiten de Benelux. Kleine scopewijziging in verband daarmee. Focus blijft uiteraard Benelux. 

5.0

20-05-2016 'Databeest'
Automatisch overgegaan in 5.1

Nieuwe releace cycle vanwege grote technische veranderingen. 
Netkaart vanaf nu database-gegenereerd en dynamisch weergegeven. Alle 13.000 mastposities in Nederland ingevoerd. Secundaire spanningen trafostations toegevoegd. 25-20 kV-net in het westen van Nederland toegevoegd. Pictogrammen dynamisch gegenereerd. Features aan boord in aanloop naar nog grotere ontwikkelingen op weg naar de 6-serie. Verbeterde procesgang aan de editorzijde. Hoogteprojectie afgeschaft.

4.5

20-11-2015 'Opstijgpunt'
Support cycle 4 beëindigd per 12-12-17

Voornamelijk bugfix en actualisaties.
Aanzienlijke verbeteringen in grondkabeltracés en toevoeging van de infieldkabels van alle on- en offshore windparken die op 30 kV en hoger worden bedreven. Koppelnetstations losgemaakt van onderliggende aanpalende deelnetstations zodat ze nu beiden een label dragen.

4.4N

26-01-2015 'Herinschakeling'
 
Gepatchte kopie van V4.4 Hydropower om een bug met het tonen van sommige stationsicoontjes te herstellen. Geladen content is verder gelijk aan V4.4.

4.4

22-01-2015 'Hydropower'
 
Voornamelijk bugfix en actualisaties.
Verbeteringen in grondkabeltracés in Nederland en België en verbeteringen in tracering waterkruisende kabels en zeekabels.

4.3

15-08-2014 'Aansluiting bij de Klant'
 
Grote opwaardering, maar geen scopewijzigingen (en dus blijvend in de 4-serie).
Invoering van het grootste deel van het Belgische 36/30 kV-net. Invoering van de nog ontbrekende Nederlandse klantaansluitingen. Invoering van de eerste losse 30+ kV-klanten in Nederland. Kleur HVDC-kabels iets gewijzigd i.v.m. opkomst 36 kV (ook paars). Syntaxis Nederlandse namen geüniformiseerd i.v.m. plannen voor grote aanpassingen in de bèta 5.0+ series.

4.2N

n/a 'Aan het Lijntje'
 
Voorgestelde bugfix voor een naamgevingsfout bij de Betuweroutestations. Uiteindelijk afgezegd vanwege boven verwachting vlotte ontwikkelingen in de richting van V4.3.

4.2

16-04-14 'Humming Hiding Somewhere'
 
Voornamelijk bugfix en actualisaties.
Verbeteringen in grondkabeltracés d.m.v. ruimtelijkeplannen.nl.

4.1

20-01-14 'Autotrafo'
 
Voornamelijk bugfix en actualisaties.
Invoering label en icoontje voor voormalige harde aftakken.

4.0

01-10-13 'Fifty-Fifty'
 
Grote opwaardering.
Netkaart voortaan web-based zodat toekomstige opwaarderingen serverside kunnen worden doorgevoerd. Invoering totale 50 kV-grondkabelnet. Invoering grootste deel België en een deel Luxemburg. Invoering 66 kV, netopeningen en verbeteringen in deelnetstructuur. Invoering knooppunt- en aftak-icoontjes. Invoering voormalige locaties. Documentatie op de mainsite verder uitgebreid. 

3.3

22-09-13 'Nog Net op Afstand'
Support cycle 3 beëindigd per 01-06-14
Intern uitgebracht vanwege bètatesting ten behoeve van V4.0. Geladen content was gelijk aan V3.2.

3.2

24-03-13 'Hoaxspanning'
 
Voornamelijk bugfix en actualisaties.
Invoering oefentraject Geertruidenberg. Kleur 150 kV-labels gewijzigd, formaat namen proportioneel aan netvlak gemaakt (380/220 groter dan 150/110 groter dan 50).

3.1

20-01-13 ''Korte Lijnen'
 
Voornamelijk bugfix en actualisaties.

3.0

21-12-12 'Helemaal het Einde'
 
Grote opwaardering van versie twee (die het een heel jaar uithield).
Deelnetten ingevoerd. Namen nog een keer verkleind, kleur iets aangepast. 50 kV-luchtlijnen aangevuld met hun uiteinden indien verkabeld. Invoering van gelinkte documentatie op de mainsite. Invoering van apart weergegeven schakelvelden op de stations.

2.0

20-12-11 'Feedback Ingelust'
Support cycle 2 beëindigd per 01-03-13
3D-features ingevoerd, namen stations verkleind, afgeschakelde verbindingen voortaan in wit aangegeven. Verbindingen op hoogte geprojecteerd voor juiste hiërarchie.

1.1

n/a 'Opwaardering'
Gecancelled
Intern gebleven. (Geannuleerd ten gunste van V2.0.)

1.0

15-09-11

'Net Online'
Support cycle 1 beëindigd per 02-03-12

Eerste openbare release.
Toont hoofdzakelijk het Tennet-net, de bovengrondse 50 kV-lijnen en HVDC-interconnecties.

0.5

01-08-11 'Initial Release'
Alleen intern uitgebracht
Bètaversie, ook wel 'De stroom erop' genoemd. Intern gebleven binnen het beheer voor bugfix.