Longlist van release notes bij de HoogspanningsNet Netkaart.

Detailinformatie over releases en versies van de HoogspanningsNet Netkaart. Actualisaties, bugfix en scopewijzigingen t.o.v. de voorgaande versie(s). Release notes zijn met name interessant  voor zware gebruikers, voor power techiesvoor de vaste gebruikers die reeds van eerdere versies gebruik hebben gemaakt en voor feedbackreporters. Wie nog meer diepgang nodig heeft kan het beste ons forum bezoeken en daar de vraag voorleggen waarna een van de vrijwilligers achter de netkaart er in persoon op kan reageren. Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat minder boodschap aan de longlist. Voor ad-hoc gebruikers is de longlist overkill en van weinig waarde. Voor hen de release notes shortlist handiger.

Heb je zelf een bug, onjuistheid, probleem of een ontbrekend item ontdekt? Actualisatie gevonden? Klopt een bepaalde situatie niet? Of heb je een idee om de volgende versie nog beter te maken? Vertel het ons of gebruik bij voorkeur het inline feedbackformulier dat per object kan worden opgeroepen direct vanuit de netkaart.

 

 

 


Versie 6.2 'Hogetemperatuurgeleider' (doorgevoerd 01 augustus 2018)

 – – – Vernoeming– – –
In eer naar de buitengewoon hete zomer van 2018 en de bijbehorende temperatuur van de geleiders.
 – – – Nieuw in V6.2– – –
->  Geen nieuwe features. Wel verdere doorgroeiende cartering van landen die inmiddels versie-onafhankelijk toegevoegd worden.
->  Cosmetische stroomlijningen (lijnbreedte, icoongrootte, cutoff-waarden voor zoomlevels getweakt, gebruikerservaring verbeterd, al zal implementatie van 220 kV tot de toplevelspanningen i.v.m. geheugenkwesties nog even moeten wachten.
->  Andere OSM-underlay
->  Gebruikelijke actualisaties en aanvulling van getoonde objecten
– – – Bugfix – – –
->  Eerder in 6.01 toegepaste fix voor het laden van verbindingen in grondweergave in GE, daar is nu een afstands-cutoff in toegepast.
– – – Scopewijzigingen – – –
->  (geen)
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V6.3 en/of V7) – – –
->  Vertalingen in het Frans op de webkaart (hangt nog in de wacht)
->  Implementatie opendataset Enexis (geheugenkwestie, we wachten op verzwaring van het hostingpakket)
– – – Mottenballenstatus – – –
->  (geen wijzigingen t.o.v. V6.1)
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
->   (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V6.2 – – –
Idem aan V6.01, met extra dank aan emails en ingevulde feedbackformulieren van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 6.1 'Loadflow' (doorgevoerd 01 februari 2018)

 – – – Vernoeming– – –
In eer naar de verbeterde laadsnelheid en performance van met name de webkaart.
 – – – Nieuw in V6.1– – –
-> Geen nieuwe features. Wel een permanent doorgroeiende cartering van landen die inmiddels versie-onafhankelijk toegevoegd worden. Engeland, Ierland, IJsland, de Alpenlanden, delen van Italië, Tsjechië, de Færøer, Noorwegen en delen van Zweden. Duitsland, Frankrijk en Denemarken waren al langer aanwezig.
->  Duizenden nieuwe mastposities in België
->  Verbeterde laadperformance
->  Deense vertaling toegevoegd (met dank aan PaDu)
->  Gebruikelijke actualisaties en aanvulling van getoonde objecten
– – – Bugfix – – –
->  Coördinatenstelsel intern 180º verschoven zodat verbindingen westelijk van de nulmeridiaan er niet af vallen.
– – – Scopewijzigingen – – –
->  (geen)
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V6.02) – – –
->  Vertalingen in het Frans op de webkaart
->  Implementatie opendataset Enexis (kwestie van wachten op een zwaarder hostingpakket)
– – – Mottenballenstatus – – –
->  (geen wijzigingen t.o.v. V6.0)
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
->   (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V6.1 – – –
Idem aan V6.0, maar met extra dank aan emails en ingevulde feedbackformulieren van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 6.0 'Pocket' (release 01 mei 2017)

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar zowel een broekzak als een load pocket, omdat vootaan de netkaart letterlijk op zak met je mee kan.
 – – – Nieuw in V6.0– – –
-> Introductie Webkaart: de netkaart kan nu ook direct inline en online vanuit een browser worden bekeken, zonder de noodzaak van het installeren van Google Earth of een andere GIS-tool. Werkt ook vanaf mobiele devices. Dientengevolge is V5.2 niet verder ontwikkeld en overgeslagen. Grote dank aan BaDu voor de technische ontwikkeling hiervan.
->  Nieuwe velden en invulwaarden bij ieder object, ter uitbreiding van de beschikbare en opvraagbare informatie
-> Grote delen van het Duitse net en vrijwel het gehele Duitse koppelnet zijn toegevoegd door hard werk van een handvol vrijwilligers. Ook grote delen van Denemarken, meer detail in Frankrijk en Luxemburg en enkele netdelen in de Alpen zijn nu op de kaart verschenen.
->  Inmiddels zijn alle 13.000 Nederlandse mastposities voorzien van informatie (!), waarvan meer dan drieduizend Nederlandse hoogspanningsmasten ook voorzien zijn van een foto (dank aan meerdere gebruikers, maar in het bijzonder R. Schots en P. Schokkenbroek). In België verschijnen ook steeds meer mastposities op de kaart.
->  Spanningsniveau 60-66 kV losgemaakt van 67-72,5 kV (NEN-IEC netvlak in tweeën gehakt) om zichtbaar onderscheid te maken tussen ad-hoc toegepaste 66 kV en het Belgische distributienet van 70 kV. Dit is de enige afwijking van de NEN-IEC.
->  Verdere verbeteringen van de procesgang achter de schermen (vooral van belang voor ontwikkelaars. Analysetools en een verder verbeterde logging).
->  Informatiepagina's op de mainsite zijn allemaal herschreven en aangepast aan de huidige situatie
->  FAQ-pagina toegevoegd
->  Inline links en feedbackmogelijkheid voor gebruikers ingebouwd, zowel vanuit de webkaart als de GE-interface
->  Introductie meertaligheid (webkaartfeature), momenteel Nederlands, Engels, Duits en Nedersaksisch
->  Gebruikelijke actualisaties en aanvulling van getoonde objecten
– – – Bugfix – – –
->  Kleur luchtlijnen 30/36 kV iets opgeschoven wegens onopzettelijke identiekheid met de grondkabelkleur
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Interconnecties zijn onder handen genomen en in tweeën gehakt op de landsgrens en/of op de dichtstbijzijnde afspanmast, omdat daar de concessiegrens ligt. Dit houdt de kilometerstand correct en voorkomt problemen met de naam van de concessiehouder of netbeheerder in het verkeerde gebied.
->  Enkele mappenlagen verwijderd die hun nut verloren hebben sinds de rol daarvan is overgenomen door de informatieballon- en kolom. Concessiehouder is nu inline informatie behorend bij ieder object. In tools waarin de mappenboom zichtbaar is (niet de webkaart) is daardoor een efficiëntieslag gemaakt.
->  Introductie Github als ontwikkelaarsplatform
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V6.1) – – –
->   Verdergaande efficiëntie en vereenvoudiging van de objectgroepen naar een nettechnisch correctere indeling via Productie, Stations en Verbindingen. Dit was nog net te hoog gegrepen voor V6.0 en wordt meegenomen naar (in eerste instantie) V6.1 en mogelijk naar 7.0 als het te ingrijpend blijkt
->  Iconen voor productie. Momenteel nog te prematuur om een releasedatum aan vast te maken.
->  Intekening van de polygonen van de secundaire spanningen loopt binnen de Benelux blijft een lopend project.
->  Differentiatie binnen het 110 kV-net tot in 20 kV. (Het vordert wel, maar er is nog steeds een gebrek aan data over de 20 kV-netten in respectievelijk Vierverlaten, Meeden, Eemshaven Oost en Delfzijl. Hierin is vanwege aanhoudend datagebrek en anders gelegde prioriteiten (webkaartontwikkeling) nog immer weinig vordering gemaakt.)
->  Introductie Bedrijfsmiddelen. Hier wordt aan gewerkt (inclusief het opnemen van de netopeningen) voor V6.1 of anders V7.0
->  Netopeningicoontje veranderen in een witte versie i.v.m. overlap kleur 66 kV is nog niet doorgevoerd. Ook deze is gekoppeld aan de herindeling van de objectgroepen in drie hoofdgroepen. (Vereist ook aanpassingen in de netkaartbijbel)
->  Vertalingen in Deens en Frans op de webkaart
– – – Mottenballenstatus – – –
->  Ontplooiing Nethistorische modus op de netkaart. Koud gezet omdat de prioriteit in eerste instantie werd gelegd op ontwikkeling van de webkaart, iets waar momenteel veel grotere behoefte aan is. Wordt t.z.t. weer opgepakt.
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
->   (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V6.0 – – –
Speciale dank aan B. van Duijnhoven voor het mogelijk maken van de webkaart en alles wat daarbij komt kijken. M. Van der Meer voor CSS. H. Nienhuis voor omliggende documentatie, inbedding in de mainsite, disclaimers, netkaartbijbel en coördinatie. Opnieuw B. van Duijnhoven voor het onderhouden en verder uitbouwen van de dynamische component en de serverside-database. Dank aan intekenaars en bijdragers, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) mensen die er tientallen tot over honderd uur aan besteeds hebben om de netkaart van informatie te voorzien. F. Arnold, H. Bruin, B. van Duijnhoven, H. Heikoop, B. Lens, O. Lesley, P. Lewis, M. van der Meer, G. Nachbar, O. Nielsen, H. Nienhuis, P. Forbes, P. Schokkenbroek, B. Sondaar, J. Swank. Shrek voor de eindverantwoording van België. Ot voor het bijhouden en de eindverantwoording van 50 kV NL. Hans voor de eindverantwoording van 110 kV en hoger in Nederland en de eindverantwoording van het project an sich (aanspreekpunt). BaDu voor de technische eindverantwoording en het mogelijk maken van de huidige technische stand van zaken. Vertalingen: F. Arnold, B. van Duijnhoven, H. Nienhuis. Tevens dank aan emails van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 5.1 'Tour de France' (doorgevoerd 26 augustus 2016)

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar introductie Frankrijk op de netkaart en de Franse slag in voortvarendheid qua database-aanpak.
 – – – Nieuw in V5.1– – –
-> Databased, zodat releases tegenwoordig een andere betekenis hebben dan vroeger. Voor bugfix en actualisaties is geen losse nieuwe release meer nodig omdat deze sinds V5 decentraal en door individuele vrijwilligers ter plaatse kunnen worden doorgevoerd en terstond zichtbaar worden. Nieuw in deze betekenis is dus dat het woord release vanaf deze versie vooral betrekking heeft op technische aanpassingen of nieuwe toevoegingen en niet meer op bugfix en actualisaties.  
-> Franse koppelnet toegevoegd (met grote dank aan B. van Duijnhoven) en voorbereidingen getroffen voor implementatie van Duits koppelnet, inclusief offshore HVDC.
->  Reeds meer dan duizend Nederlandse hoogspanningsmasten zijn voorzien van een foto en informatie (dank aan meerdere gebruikers, maar in het bijzonder P. Schokkenbroek).
->  Spanningsniveau 276-364 kV conform NEN-IEC 60038 is voor het eerst verschenen vanwege presentie in Frankrijk. Eigenkleur is beige, conform ongeschreven standaard zoals ENTSO-E die gebruikt.
->  Verdere verbeteringen van de procesgang achter de schermen (vooral van belang voor ontwikkelaars en peer review vanwege verbeterde logging). Appgroep voor ad-hoc babbel tussen ontwikkelaars.
– – – Bugfix – – –
->  Genoemde bugfix vanaf deze versie slechts technisch van aard. Noemen van opgeloste karteringsbugs geschiedt alleen nog bij grote of belangrijke bugs
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Buitenlandse netten en koppelnetten (buiten de Benelux) kunnen nu worden meegenomen en gekarteerd worden omdat de database-opzet dit zonder enig probleem mogelijk maakt. Nagestreefde precisie en actualiteit is wat lager dan de 'perfectie' die binnen de Benelux nagestreefd wordt.
->  Omschrijving van de scope moet daartoe worden aangepast op de mainsite zodat duidelijk wordt dat we onszelf niet verliezen in de verste horizons terwijl de Benelux de focus zou verliezen, want dat is niet het geval en daar wordt actief voor gewaakt.
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V5.2) – – –
->   Toepassing van differentiatie in aftakken/inlussingen, complexere netsituatieweergave en doorvoer MS-pictogrammen. Hier is de afgelopen tijd enige studie naar verricht en de conclusie is dat we geen wildgroei aan icoontjes willen. In plaats van pictogrammen gebruiken we de tekstballon na aanklikken. Desondanks is deze functie nog niet gereed.
->  Intekening van de polygonen van de secundaire spanningen loopt binnen de Benelux, maar het is nog niet voltooid.
->  Differentiatie binnen het 110 kV-net tot in 20 kV. (Het vordert wel, maar er is nog steeds een gebrek aan data over de 20 kV-netten in respectievelijk Vierverlaten, Meeden, Eemshaven Oost en Delfzijl. Hierin is vanwege aanhoudend datagebrek geen vordering gemaakt.)
->  Differentiatie in de pictogrammen en data op productielocaties. Hieraan is de afgelopen tijd geen prioriteit gegeven zodat er geen statusverandering is.
->  Netopeningicoontje veranderen in een witte versie i.v.m. overlap kleur 66 kV is (helaas) even blijven liggen.
– – – Mottenballenstatus – – –
->  Onderzoek naar in hoeverre het wenselijk is om voormalige grondkabels mee te blijven nemen die verlaten in de grond achter zijn gebleven wordt doorgeschoven naar een nieuw subproject, nethistorie op de kaart.
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
->   (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V5.1 – – –
Speciale dank aan (voornamelijk) B. van Duijnhoven voor het karteren en doorvoeren van het Franse koppelnet en aan F. Arnold voor het werken aan Duitsland. Ook dank aan B. van Duijnhoven voor het onderhouden en verder uitbouwen van de dynamische component en de serverside-database. Verder de vaste dank aan de handvol forumgebruikers en het team vrijwilligers die het opsporen van met name actualisaties, het toevoegen van ontbrekende objecten en het compleet maken van informatie tot een sport hebben verheven. In het bijzonder (doch niet uitsluitend) F. Arnold, H. Bruin, B. van Duijnhoven, H. Heikoop, B. Lens, O. Lesley, P. Lewis, M. van der Meer, G. Nachbar, O. Nielsen, H. Nienhuis, P. Forbes, P. Schokkenbroek, B. Sondaar, J. Swank. Shrek voor de eindverantwoording van België. Ot voor het bijhouden en de eindverantwoording van 50 kV NL. Hans voor de eindverantwoording van 110 kV en hoger in Nederland en de eindverantwoording van het project an sich (aanspreekpunt). BaDu voor de technische eindverantwoording en het mogelijk maken van de huidige technische stand van zaken. Tevens dank aan emails van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 5.0 'Databeest' (release 20 mei 2016)

 – – – Vernoeming– – –
Knipoog naar de nieuwe aard van het product, een flinke database op een webserver.
 – – – Nieuw in V5.0– – –
-> De kaartweergave wordt vanaf deze versie dynamisch geladen. De data wordt vanuit een SQL-script dynamisch gegenereerd, toegesneden op de extent van het scherm en de kijkhoogte. Dit zorgt voor een toename van de performance en aan verbeterde grafische eigenschappen. Zolang de blik een halve seconde of langer stabiel is, wordt door het script de toegepaste weergave opgediept en weergegeven.  
-> Namen van entiteiten (en entiteiten überhaupt) zijn niet langer permanent vanaf iedere hoogte in beeld. Daarmee is het grote probleem van een volgelopen scherm met namen verleden tijd, zodat het mogelijk is om een aantal verbeteringen door te voeren die reeds geruime tijd op stapel stonden en die eigenlijk in hun introductie geblokkeerd werden door het volloopprobleem.
->  Alle 13.000 Nederlandse mastposities zijn nu meegenomen, zoals reeds lang aangekondigd in de 4-serie. Dit was zo’n punt dat vastzat op het volloopprobleem. De mastnummering conform de netbeheerders is beschikbaar gekomen door ijverig speurwerk van een handvol hobbyisten.
->  Labels en iconen worden dynamisch gegenereerd: het typische pictogrammetje met de overshoot aan de linkerzijde wordt nu door een script opgebouwd. Combinaties berusten nu niet meer op getekende PNG-iconen, maar op code. Daardoor zijn opeens alle combinaties moeiteloos te maken
->  Spanningscategorieën zijn nu gelijkgetrokken met de NEN-IEC 60038
->  Secundaire spanningen zijn nu bijgelabeld op de Nederlandse en de Belgische trafostations zodat alle transformatiestappen zichtbaar zijn geworden
->  20-25 kV is een heel stuk completer geworden, met name in het westen van Nederland
->  Aanklikken van een entiteit geeft nu een ballon te zien met enige informatie. Op dit moment is die functie gloednieuw en verkeert nog een beetje in een stub-fase, maar in de toekomst wordt deze verder uitgebouwd.
->  Op de achtergrond is er nu documentatie en standaardisering vastgesteld, van belang voor de ontwikkelaars en voor mensen met rechten om wijzigingen door te voeren
->  Nieuw systeem en nieuwe procesgang om wijzigingen door te voeren. Vooral van belang voor ontwikkelaars, maar ook voor gebruikers omdat updates nu in real time zichtbaar worden. Release cycles zijn in de toekomst alleen nog nodig voor technische updates, maar niet meer voor data-actualisatie.
->  Klantned Nedstaal is bekend geworden dankzij iemand met kennis van dit net
->  Station TATA Zeestraat HVS23 veranderd in de nieuwe locatie HVS26 er vlak naast
->  Minor actualiseringen en reconstructies
– – – Bugfix – – –
->  150 kV-kabeltracés in het westen van het land correct gemaakt (m.u.v. Amsterdam)
->  Dubbeling in de circuits Van Eyck-Maasbracht aangepast
->  Tweede aansluiting DM34 verwijderd (bestond niet)
->  Station Zevenaar Oost Betuweroute verplaatst naar het oosten
->  Storing in pictogrammen Maldegem, Koekhoven en Belwind-II opgelost
->  Station Haarlem Oorkondelaan (onterecht weergegeven als aftakking) veranderd in volwaardig station
->  Station Velsen Spuisluizen 50 kV verwijderd (bestond niet)
->  Station Maasvlakte Noord (onjuiste aansluiting) nu aangesloten als UCML
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Naam van het hele product aangepast naar HoogspanningsNet Netkaart (in aanloop naar ontwikkelingen voor de 6-serie, die browsergebaseerd worden)
->  Getekende transformator bij de spanningspictogrammen is verdwenen wegens obsoleetheid
->  Kleur 70 kV-luchtlijnen is iets opgeschoven naar bruin
->  Kleur namen en pictogrammen van de labels zijn allemaal een fractie opgeschoven t.o.v. hun netvlakkleur (donkerder gemaakt) om visueel een soepzootje te slim af te zijn. Wel is er nu dus een kleine bewuste afwijking.
->  Hoogteprojectie van entiteiten is afgeschaft. De dataset is nu tweedimensionaal. Dit ziet er grafisch weliswaar wat minder geavanceerd uit, maar doordat de data nu serverside wordt geleverd vanuit een script is er een andere, dimensieloze manier beschikbaar gekomen om hiërarchie aan te brengen in de projectie. Een Z-coördinaat als quick and dirty lapmiddel (de reden waarom we deze in de 4-serie behouden hebben) is nu niet langer meer nodig. De winst is een grote verbetering in performance, het scheelt in dataverkeer en het is ook een belangrijke aanloop naar de volgende stap in de 6-serie, waarvan de ontwikkeling reeds begonnen is.
->  Stations tonen nu ook de spanning van de secundaire zijde van de transformators, ook wanneer het aanliggende net van die orde niet is gecarteerd (zien we veel bij de 15- en 10 kV’tjes). Alle transformatiestappen in het hele net zijn nu inzichtelijk
->  De 5-serie is mogelijk de laatste serie die op een lokale download van GE Desktop moet draaien. Dat begint steeds minder van deze tijd te worden, dus er wordt inmiddels druk ontwikkeld aan de reeds jarenlang begeerde droom van een browsergebaseerde netkaart (die er overigens vrijwel hetzelfde uit zal zien als de huidige GE-versie, zodat men er als gebruikers niet al te veel nadeligs van gaat merken). Achter de schermen zijn meerdere personen actief bezig met de realisatie hiervan.
->  Database- en serverside zorgt ervoor dat een harde download niet langer zelf mogelijk is. De data is daarmee iets beter beschermd dan voorheen, maar ook moeilijker te verkrijgen voor derdengebruik zonder commerciële bedoelingen. Er is binnen het team nog geen dekkende lijn of visie over hoe we hiertegenover staan en of we in de toekomst standaard nog der service tot een ‘dump’ aanbieden.
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V5.1) – – –
->   Toepassing van differentiatie in aftakken/inlussingen, complexere netsituatieweergave en doorvoer MS-pictogrammen. lijkt in de toekomst i.t.t. wat we lange tijd dachten toch zicht op te komen.
->  Intekening van de polygonen van de secundaire spanningen. Dit punt is nieuw sinds we de secundaire spanningen op de labels weergeven, maar het direct doorvoeren ervan op vele honderden trafostations bleek iets te ambitieus te zijn.
->  Differentiatie binnen het 110 kV-net tot in 20 kV. (Het vordert wel, maar er is nog steeds een gebrek aan data over de 20 kV-netten in respectievelijk Vierverlaten, Meeden, Eemshaven Oost en Delfzijl.)
->  Differentiatie in de pictogrammen en data op productielocaties. Op zich geen ingewikkeld punt, maar het vereist tijd en vlieguren om door te kunnen voeren.
->  Netopeningicoontje veranderen in een witte versie i.v.m. overlap kleur 66 kV (beiden zijn nu oranje)
– – – Mottenballenstatus – – –
->  Onderzoek naar in hoeverre het wenselijk is om voormalige grondkabels mee te blijven nemen die verlaten in de grond achter zijn gebleven wordt doorgeschoven naar een nieuw subproject, nethistorie op de kaart.
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
->   Hoogteprojecties voor nieuwe entiteiten. Omdat van hoogteprojectie wordt afgestapt, vervalt alles dat daarmee samenhangt
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V5.0 – – –
Speciale dank aan B. van Duijnhoven voor het mogelijk maken van de dynamische component en de serverside-ontwikkeling. Zonder deze stap (waar veel arbeid en coördinatie in is gaan zitten) was de huidige ontwikkeling onmogelijk geweest. Verder de vaste dank aan de handvol forumgebruikers die het opsporen van met name bugs of ontbrekende objecten tot een sport hebben verheven. In het bijzonder (doch niet uitsluitend) F. Arnold, H. Bruin, B. van Duijnhoven, H. Heikoop, B. Lens, O. Lesley, P. Lewis, M. van der Meer, G. Nachbar, O. Nielsen, H. Nienhuis, P. Forbes, P. Schokkenbroek, B. Sondaar, J. Swank. Shrek voor de eindverantwoording van België. Ot voor het bijhouden en de eindverantwoording van 50 kV NL. Hans voor de eindverantwoording van 110 kV en hoger in Nederland en de totale eindverantwoording van het project (aanspreekpunt). Tevens dank aan emails van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 4.5 'Opstijgpunt' (release 20 november 2015)

  – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de aanloop of opmaat naar V5.0, de volgende release cycle, die qua techniek veel sterker wordt.
– – – Nieuw in V4.5  – – –
->  Infieldkabels van bijna alle offshore- en onshore windparken nagetrokken en toegevoegd v.w.b. 30 kV en hoger (de parken die het met een 20 kV-infieldnet moeten doen worden voor de volgende editie beraamd).
->  Verdergaande toename in nauwkeurigheid van Nederlandse grondkabeltracés d.m.v. natrekken van tracés met behulp van bronnen van o.a. Tennet, Elia, Ruimtelijkeplannen.nl en veldwerk.
->  Nog meer Belgische 70-, 36- en 30 kV-kabels zijn van hun realistische tracé voorzien (met dank aan Shrek)
->  Windparken Q10 Luchterduinen en Gemini toegevoegd (de laatste is momenteel nog in aanbouw)
->  Relatief veel nieuwe stations en grondkabels toegevoegd. O.a. Vaux-sur-sûre, Saturn, Gemini Onshore, Zuidbroek, Swentibold, APN-terminal, RGW-terminal, Hellegatsplein, Drienemansweg, Wijster Oosterscheveld, etc. Eveneens relatief veel kleine wijzigingen in bestaande stations- en stationssituaties omdat er tussen versie 4.4 en het huidige moment een editie lijkt te zijn overgeslagen (zie voor een uitgebreid overzicht het forumtopic met opmerkingen over V4.4).
->  Situatie zuidoost-Drenthe grondig aangepast (grondkabels Hardenberg-Coevorden en Zandberg-Dobbestroom doorgevoerd, twee luchtlijnrestanten geamoveerd, twee grondkabels verlegd)
->  Namen van sommige Nederlandse stations iets gewijzigd om overeen te komen met KEV Tennet
->  Credits (namen van de belangrijkste bijdragers) in de startschermballon toegevoegd
->  Link naar de copyrights opgenomen in de about-map en een afbeelding van het CC BY-NC-ND-copyright in de legenda toegevoegd
->  Minor actualiseringen en reconstructies
– – – Bugfix – – –
->  Kabeltracé Amaliapark op land gewijzigd (tracé op V4.4 bleek een riool te zijn na beschikbaar komen nauwkeuriger data)
->  Stations Gresnigt, Maasvlakte Noord en Heulweg Havenspoorlijn verwijderd (blijken allen 10- tot 25 kV'tjes te zijn)
->  Overgeslagen hoekmast in Wesselerbrink-Losser gecorrigeerd
->  Aldel Heveskes (of Klesch Aluminium) op 220 aangesloten, onjuiste 110 kV verwijderd
->  Station Hoofddorp een eindje naar het zuiden verplaatst, nu op de correcte locatie
->  Utrechtnet 150 kV in de concessie van Tennet gedaan (sinds 17 november is die overgenomen, dus eigenlijk pas drie dagen achterhaald)
->  Slashes in de namen van submappen 30/36 kV verwijderd in verband met syntaxproblemen.
– – – Scopewijzigingen – – –
->  HVDC-zeekabels 450 kV fors opgeschoven van paars naar lila om tegemoet te komen aan de Europese ongeschreven standaard van ENTSO-E  
->  Het afschaffen van 3D-hoogteprojectie van circuits en stationspolygonen krijgt mogelijk een interessante plotwending nu er zicht is op een databasegegenereerde netkaart. Dit punt blijft telkens maar actueel.
->  Stations met meerdere transformatiestappen zijn gesplitst (voorbeeld: de stations Dodewaard 380/150 en Dodewaard 150/50 zijn nu beiden van een eigen label voorzien). Voor 150/50 kV moet dit nog gebeuren, maar dat het nu bij de koppelnetstations reeds is doorgevoerd is het begin van de oplossing van een bezwaar dat al sinds V2.0 in de netkaartstructuur zat ingebakken.
->  V4.5 wordt de laatste kaart uit de 4-serie. Het lijkt erop dat een databasegegenereerde netkaart (die overigens nog wel GE als platform gebruikt, vooralsnog dus geen nieuwe gebruikerservaring) snel genoeg vordert om de opstap naar V5.0 al te kunnen gaan maken. Die verandering is groot genoeg om weer een versie op te kunnen schalen. Achter de schermen loopt er veel en er zijn meerdere personen actief betrokken in de realisatie hiervan.
->  Eerste verkenningen naar toepassing van differentiatie in aftakken/inlussingen, complexere netsituatieweergave en doorvoer MS-pictogrammen is begonnen, hier lijkt in de toekomst i.t.t. wat we lange tijd dachten toch zicht op te komen. 
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V5.0) – – –
->  Onderzoek naar in hoeverre het wenselijk is om voormalige grondkabels mee te blijven nemen die verlaten in de grond achter zijn gebleven wordt doorgeschoven naar een nieuw subproject, nethistorie op de kaart.
->  Stationspolygonen in België op 150-, 70- en 30/36 kV-niveau zijn nog steeds niet volledig compleet. 
->  Mastbolletjes (verkregen via ET). Het is rond, dit is de laatste editie van de netkaart zonder mastbolletjes. Ze gaan mee vanaf V5.0, want dan krijgen we de mogelijkheid om entiteiten pas vanaf een zekere zoomlevel te kunnen tonen. Dat voorkomt duizenden storende icoontjes op het scherm. 
->  Differentiatie binnen het 110 kV-net tot in 20 kV. (Alleen voor 30/33 kV doorgevoerd tot nader order vanwege onderstaand punt, de 20 kV is er nog niet gereed genoeg voor. Mappenstructuur diep in de 110 kV is erop voorbereid omdat we een experiment hebben gedaan met toepassing ervan, maar het is nog niet voldoende in detail gebracht om het productiewaardig te achten.)
->  20-25 kV-netten. Hieraan is nog zoveel werk nodig dat we het niet haalden voor deze editie. Er is echter wel degelijk progressie, maar de keuze is gemaakt om niet met half werk op de proppen te komen.
– – – Mottenballenstatus – – –
->  (geen wijzigingen)
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.5 – – –
Speciale dank opnieuw aan de handvol vaste forumgebruikers die ook nu weer werk hebben gemaakt van het opsporen van met name bugs of ontbrekende objecten. In het bijzonder (doch niet uitsluitend) F. Arnold, H. Bruin, B. van Duijnhoven, H. Heikoop, B. Lens, O .Lesley, P. Lewis, M. van der Meer, G. Nachbar, O. Nielsen, H. Nienhuis, P. Schokkenbroek, B. Sondaar, J. Swank. Shrek voor de eindverantwoording van België. Ot voor het bijhouden en de eindverantwoording van 50 kV NL. Hans voor de eindverantwoording van 110 kV en hoger in Nederland en de totale eindverantwoording van het project (aanspreekpunt). Tevens dank aan emails van gebruikers met suggesties en dank aan gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen. 

Versie 4.4N 'Herinschakeling' (release 26 januari 2015)
Niet langer ondersteund

– – – Patch van V4.4  – – –
Patch om een belangrijke bug uit V4.4 Hydropower te herstellen: ontbrekende icoontjes in de Nederlandse 150 kV-solo's, de spanningslozen en incorrect ladende iconen bij sommige Belgische 150/33 kV-stations. Geladen content is identiek aan V4.4 Hydropower. Vernoeming moge duidelijk zijn.
 

Versie 4.4 'Hydropower' (release 22 januari 2015)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Knipoog naar de introductie van waterkabels, offshore windparkaansluitingen en verbeterde interconnectortracés.
 – – – Nieuw in V4.4  – – –
->  Nauwkeurige tracering van vrijwel alle kabels die grote waterlichamen kruisen of in zee liggen, zowel in Nederland alsook België. In België zijn de huidige zeekabels natuurgetrouw weergegeven. In Nederland is met behulp van zeekaarten voor de scheepvaart de ligging en locatie van bijna alle kabels nauwkeurig nagetrokken.
->  Tracering van Belgische 36/30 kV-kabels is op veel plekken realistischer geworden (met dank aan Shrek)
->  Tracering Belgische 70+ kV-grondkabels in een aanzienlijk aantal gevallen sterk verbeterd (opnieuw met dank aan Shrek)
->  Verkabelingsproject Apeldoorn Zuid doorgevoerd
->  150 kV-rondkabels naar Boxtel (inclusief station) en naar Middelharnis ingevoerd
->  Tracé commerciële grondkabel Eemshaven-Winsum doorgevoerd
->  Enkele nieuwe stationscombinaties in België
->  Steeds meer stationspolygonen in België, het schiet stilaan aardig mooi op
->  Minor actualiseringen en reconstructies
– – – Bugfix – – –
->  Betuweroutestations met ontbrekend icoontje aangepast
->  Stationsnaam Het Groote Gat naar Ooltgensplaat veranderd
->  Botleknet uit Stedinmap gehaald en bij Tennet ondergebracht. Utrechtnet juist andersom.
->  Een enkel er nog doorheen geglipte onjuiste syntaxis in de circuitnamen van 4.3 alsnog verbeterd
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Onderzoek naar het afschaffen van 3D-hoogteprojectie van circuits en stationspolygonen (zie release notes van V4.3) loopt nog omdat er weinig met het vraagstuk is gedaan in de laatste maanden.
->  Harde download van de data alleen op verzoek.
->  Onderzoek doen naar in hoeverre het wenselijk is om voormalige grondkabels mee te blijven nemen die verlaten in de grond achter zijn gebleven. Wordt bestudeerd en besproken voor de volgende versie.
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.5) – – –
-> Stationspolygonen in België op 150-, 70- en 30/36 kV-niveau zijn nog steeds niet volledig compleet.
-> Mastbolletjes (verkregen via ET). Op dit gebied worden flinke vorderingen op de achtergrond gemaakt, wellicht dat deze vanaf de volgende versie meegenomen kunnen gaan worden. 

-> Grondkabeltracés natrekken van de nog niet beschouwde 150 kV-verbindingen en de 50 kV-verbindingen is nog steeds niet afgerond, hoewel er iedere versie opnieuw grote stappen gezet worden. Dit punt blijft altijd relevant en zal vanaf de volgende versie niet meer los genoemd worden.
– – – Mottenballenstatus – – –
-> (geen wijzigingen)
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> (geen wijzigingen)

– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.4 – – –
Speciale dank opnieuw aan de handvol vaste forumgebruikers die ook nu weer werk hebben gemaakt van het opsporen van met name bugs of ontbrekende objecten. In het bijzonder (doch niet uitsluitend) Shrek, Henk, BaDu, Knarvel, De Knip, Ot, Peter, Bas380 en Hans. Shrek voor het bijhouden van België. Ot voor het bijhouden van 50 kV NL. Emails van gebruikers en naar de gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen. 

Versie 4.3 'Aansluiting bij de Klant' (release 15 augustus 2014)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de introductie van klantaansluitingen op het staatsnet.
 – – – Nieuw in V4.3  – – –
->  Toevoeging van vrijwel alle particuliere en commerciële klantaansluitingen op het Tennet-hoogspanningsnet. Inclusief alle grondkabels, soms een luchtlijntje en waar van toepassing zelfs getrapt. In totaal tientallen nieuwe stations
->  Het grootste deel van het Belgische 36/30 kV-net is toegevoegd en geïmplementeerd (met dank aan Shrek)
->  Drie nieuwgevonden 50 kV-stations van Liander onder spanning gebracht
->  Nieuwe 220 kV-luchtlijn met station ingevoerd in de Ardennen (Bastogne)
->  Op één station na alle losse eindjes in Brussel eindelijk compleet (opnieuw met dank aan Shrek)
->  Begin gemaakt met het implementeren van Nederlandse aansluitingen op 30_36 kV-niveau
->  Wegens boven water gekomen documentatie is het getrapte particuliere net van TATA Steel (Corus) met grote precisie gecarteerd en meegenomen op de netkaart
->  Extra laag mappen toegevoegd met concessiehouders (reden gelegen in toekomstplannen)
->  Minor actualiseringen en reconstructies
– – – Bugfix – – –
->  Naam van de Betuweroutestations gewijzigd naar Betuweroute i.p.v. het foutieve Betuwelijn. VAM naar Aterro.
->  Veranderingen op de Maasvlakte, koers van beide HVDC-kabels verbeterd
->  Namen van enkele harde aftakken gewijzigd
->  Productie-eenheden in de Maasvlakte gewijzigd wegens onjuiste naamgeving
->  Onjuist gebleken netsituatie grote klanten Weiwerd (Delesto), Terneuzen (DOW), 66 kV Shell Pernis, DSM, Borssele, Eemshaven en TATA herzien vanwege de bekend geworden klantaansluitinginfo (zie kopje Nieuw)
->  Kleur HVDC-kabels enigszins veranderd om de visuele afstand met de nieuwe 30_36 kV-trap te vergroten
->  Tonmast bij Zutphen verplaatst naar de nieuwe plek
->  Naamgeving circuits gewijzigd om aan een uiterst strakke syntaxis te voldoen i.v.m. toekomstplannen
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Ook het spanningsniveau van 30/36 kV gaat in de toekomst meegenomen worden
->  Onderzoek gestart naar het afschaffen van 3D-hoogteprojectie van circuits en stationspolygonen. Hoewel het op een desktop heel fancy werkt, geeft het op mobiele apparaten en exotische besturingssystemen performanceproblemen. Toch kan het niet zonder meer worden verwijderd vanwege projectieproblemen (110 boven 380 op combinatieverbindingen kan niet de bedoeling zijn).
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.4) – – –
-> Stationspolygonen in België op 150- en 70 kV-niveau zijn nog steeds niet compleet, maar er is wel vordering.
-> Mastbolletjes (verkregen via ET). Studie is verricht. Voor de huidige netkaart is het geen optie gebleken om de mastbolletjes standaard mee te leveren. Maar het 'los' aanbieden van het bestand is een optie. Ook zijn er toekomstplannen waarbij het projectieprobleem mogelijk geheel geëlimineerd wordt zodat ze dan alsnog mee gaan.
-> Grondkabeltracés natrekken van de nog niet beschouwde 150 kV-verbindingen en de 50 kV-verbindingen. Is een boel werk waar de tijd voor genomen moet worden. Klus van lange adem en nog lang niet voltooid.
-> Optie tot een harde download van de netkaart, voor bij wie web-based niet de oplossing is. Dit wordt herbezien in verband met toekomstplannen waar op de achtergrond aan gewerkt wordt, maar op verzoek is het per keer beschikbaar.
– – – Mottenballenstatus – – –
-> (geen wijzigingen)

– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> Productiecapaciteit naar de aard van de productie weergeven. Inmiddels is de keuze gemaakt dat dit te ver af ligt van de kerntaak van een netkaart. De aansluiting zelf en de naam van de aangeslotene is wat ons aangaat.
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.3 – – –
Speciale dank gaat uit naar enkele prominente forumgebruikers die veel werk hebben gemaakt van het opsporen van de Tennet-klantaansluitingen, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) Shrek, Henk, BaDu, Knarvel, De Knip, Ot, Peter, Bas380 en Hans. Shrek voor het carteren van het 30/36 kV-net. Emails van gebruikers en naar de gebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen. 

Versie 4.2N 'Aan het Lijntje' (release gecancelled)
(Gecancelled)
N/A

 – – – Niet uitgebracht  – – –
Geplande patch t.b.v. bugfix in een pijnlijk naamgevingsfout present in V4.2 die alle vier de Betuweroutestations aanging. Uiteindelijk niet uitgebracht vanwege boven verwachting snelle en voorspoedige ontwikkelingen van V4.3, zodat een tussenliggende versie niet voldoende draagkracht meer had om ad-hoc noodzakelijk te zijn. Naamgevingsbugfix is minder essentieel dan technische bugfix. Naam is duidelijk, deze patch bleef aan het lijntje hangen maar ging uiteindelijk niet door.

Versie 4.2 'Humming Hiding Somewhere' (release 16 april 2014)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Transformators zijn overal verstopt – zie ze maar eens te vinden als cartograaf.
– – – Nieuw in V4.2  – – –
->  Sterke verbetering in de Nederlandse grondkabeltracés van 380, 220 en 110 kV en gedeeltelijk (m.u.v. het westen van Nederland) 150 kV. Tracés nagetrokken met Ruimtelijkeplannen.nl, beeld is echter grillig en niet iedere kabel is aanwezig in de plankaarten.
->  3 nieuwe stations toegevoegd (drie Betuwelijnstations, invoeding blijkt primair 150 kV te zijn)
->  8 nieuwe verbindingen toegevoegd (drie grondkabels naar de nieuwe Betuwelijnstations, tweede 220 kV-grondkabel Weiwerd-Delesto, twee extra 50 kV-kabels LD12 en een grondkabel op Geertruidenberg)
->  Belgische stationspolygonen voor alle 220- en 380 kV-stations
->  Minor actualiseringen en reconstructies
– – – Bugfix – – –
->  Trafostations Leeuwarden, Losser en Dordrecht Sterrenburg verplaatst naar de correcte plek
->  Nog een paar circuitkruisingen in België verwijderd
->  50 kV De Bilt ontkerkelijkt en nu aangesloten op het juiste gebouw pal naast de kerk
->  Productie-eenheden in de Maasvlakte gewijzigd wegens onjuiste naamgeving
->  Arnhem 150 kV verplaatst wegens abusieve locatie op de plek van voormalig stadsstation van 50 kV
->  Kontich in een zelfstandig 70 kV-station veranderd i.p.v. aftak
->  Tonmast bij Zutphen verplaatst naar de nieuwe plek
– – – Scopewijzigingen – – –
-> (geen)
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.3) – – –
-> Stationspolygonen in België op 150- en 70 kV-niveau. Reden: tijdtekort. Geen ernstig gebrek, zeker niet sinds de 380 kV- en 220 kV-stations nu wel al gereed zijn. Langzaam maar zeker komt het in orde. Doorgeschoven naar V4.3.
-> Mastbolletjes (verkregen via ET). Reden: toegezegde voorstudie bij 4.0 is nog steeds niet verricht.
-> Grondkabeltracés natrekken van de nog niet beschouwde 150 kV-verbindingen en de 50 kV-verbindingen. Is een boel werk waar de tijd voor genomen moet worden. Er wordt aan gewerkt, maar voor V4.2 halen we het niet op tijd.
-> Belgische middenspanning. Haalbaarheid is beoordeeld, antwoord is ja. Nu nog carteren en implementeren, waarbij nog een paar grafische keuzes gemaakt moeten worden.
-> Situatie in Brussel. Nog steeds geen data beschikbaar, hier kunnen we weinig doen op dit moment.
-> Optie tot een harde download van de netkaart, voor wie web-based niet de oplossing is
– – – Mottenballenstatus – – –
-> (geen wijzigingen)

– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.2 – – –
Speciale dank gaat uit naar emails van gebruikers en naar de forumgebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 4.1 'Autotrafo' (release 20 januari 2014)
Niet langer ondersteund

  – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de automatische updatefunctie die nu voor het eerst is uitgeprobeerd.
– – – Nieuw in V4.1  – – –
-> Voormalige en afgeschakelde aftakken dragen nu een eigen icoontje
-> Compensatiespoelen Maeslant met eigen markeringsicoontje
-> Project SAA geïmplementeerd (iets voorbarig, maar wel accuraat)
-> Aftakmarkeringen en netopeningen waar ontbrekend aangevuld
-> 2 nieuwe stations toegevoegd (Dinteloord 150 kV en ECB Nijmegen 50 kV)
-> 4 stations verplaatst (Shell Moerdijk 150 kV wegens verkeerde locatie en grondkabels verwijderd, DOW Chemical, Brecht Windfarm)
-> 2 nieuwe verbindingen toegevoegd (redundant 150 kV grondkabel naar Dinteloord, Drogenbos-Laborelec wegens ontbreken ervan)
-> Verbinding Aldel 110 kV afgeschakeld (wegens failliet Aldel), station Oudegem verwijderd (niet-bestaand, MS)
-> minor actualiseringen en reconstructies, vooral in België en conform dit forumtopic.
– – – Bugfix – – –
->  Typo in de legenda aangepast
->  Circuitkruisingen in België verwijderd
->  Grain Converterstation verplaatst
->  Productie-eenheden nagelopen en waar nodig namen gecorrigeerd
->  Niet bestaand 50 kV-station Sliedrecht verwijderd (omgekat naar Wijngaarden, ontbrekend en vlak erbij)
– – – Scopewijzigingen – – –
->  Netopeningen nu als submap in de map Stations weergegeven
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.2) – – –
-> Stationspolygonen in België. Reden: tijdtekort. Geen ernstig gebrek, vandaar doorgeschoven naar V4.2.
-> Mastbolletjes (verkregen via ET). Reden: toegezegde voorstudie bij 4.0 is nog niet verricht.
-> Belgische middenspanning. Reden: enkele oriëntatie noodzakelijk om wenselijkheid en haalbaarheid te bekijken.
-> Situatie in Brussel in kaart brengen
– – – Mottenballenstatus – – –
-> Differentiatie in knooppunten (harde aftak, splitsing, schakelbare aftak). Reden: onderscheid tussen harde- en schakelbare aftakken is soms zeer moeilijk om precies te kunnen zien per aftak. Sommige situaties zijn er te onduidelijk voor vanwege ontbreken beeldmateriaal en schakelschema's. Vooralsnog niet in ontwikkeling.

-> Op hoogte weergeven van Belgische verbindingen. Reden: softwareconflict in heuvellandschappen.
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> (geen wijzigingen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.1 – – –
Speciale dank gaat uit naar de forumgebruikers die bugs, updates en suggesties hebben aangedragen.

Versie 4.0 'Fifty-Fifty' (release 01 oktober 2013)

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar zowel de introductie van het 50 kV-net alsook het nu tonen van zowel Nederland als België.
 – – – Nieuw in V4.0  – – –
-> Het ontbrekende Nederlandse 50 kV-kabelnet (en daarmee het volledige 50 kV-net)
-> Alle 50 kV-stations die bij ons bekend zijn uit de KCD's en via gebruikers
-> Het Nederlandse 66 kV-net (wat niet zoveel voorstelt, maar het hoort er natuurljk wel bij)
-> Vrijwel geheel België (380-, 220,- 150- en 70 kV, inclusief stations en zeekabels, m.u.v. de 150 kV-situatie in Brussel en de aansluitingen op het Franse net
-> Een groot deel van Luxemburg, op enkele details na
-> Groot aantal nog niet eerder ingetekende commerciële aansluitingen en productiecapaciteiten in Nederland (in België meteen meegenomen), meest ondergronds maar soms ook bovengronds
-> Plan NOP (NoordOostPolder 110 kV, incluis Westermeer, Emmeloord en Ens) omdat het niet lang meer duurt voordat hier de spanning op komt
-> Verbeteringen in de weergave vlakbij m.n. grote trafostations
-> Netopeningen in het Nederlandse net
-> Voormalige stations (voor zover bekend en niet overreden door huidig nieuw gebruik), onttakelde masten en niet langer gebruikte 50 kV-grondkabels
-> Verbeterde online documentatie, disclaimer en screenshots
-> Verbeterde mappenstructuur
-> Deelnetten in Nederland
– – – Bugfix – – –
-> Polygonen op Nederlandse 450-, 380- en 220 kV-stations minder hoog gemaakt i.v.m. het wegvallen van overkruisende verbindingen (zie als voorbeeld Diemen in V3.2.). Verbindingen worden nu ook altijd weergegeven boven stations zelf.
– – – Scopewijzigingen – – –
-> Netkaart is voortaan web-based: de bestanden staan op de server en worden online opgehaald wanneer een gebruiker de kaart opent. Dit ondervangt de noodzaak om iedere nieuwe release te downloaden. Opwaarderingen met decimale nummers kunnen voortaan volautomatisch worden doorgevoerd.
-> Hiërarchie in de mappen gewijzigd: voortaan is het primaire onderscheid niet langer dat tussen luchtlijnen en grondkabels, maar juist tussen verschillende deelnetten. Reden: gebruiksgemak en bredere toepassingen om (met name) te kunnen zien waar invoeding vandaan komt en wat het effect is als een verbinding of station klapt bij een storing.
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.1) – – –
-> Stationspolygonen in België. Reden: tijdtekort. Geen ernstig gebrek, vandaar doorgeschoven naar V4.1.
-> Differentiatie in knooppunten (harde aftak, splitsing, schakelbare aftak). Reden: onbekend of hier behoefte aan is. Tevens tijdtekort. Naar de eventuele wenselijkheid hiervan wordt verdere studie verricht.

-> Mastbolletjes (verkregen via ET). Op zich een mooie aanvulling, maar de kaart wordt er ongeveer dubbel zo zwaar van om te laden. We willen eerst eens zien hoe de server zich gedraagt onder de load van V4.0. Een andere reden is het niet voorhanden hebben van een Belgisch equivalent, maar dit is geen breekpunt
-> Belgische middenspanning. Reden: nog net een beetje teveel bèta om als min of meer gevalideerd onderdeel mee te nemen op de netkaart.
– – – Niet langer in ontwikkeling – – –
-> Splitsing tussen commerciële en staatsverbindingen en stations. Reden is dat dit onderscheid zich technisch niet laat combineren met de huidige mappenstructuur zodat op dit vlak de GIS-tools van Google Earth niet toereikend zijn. Het is niet mogelijk om eenheden en polygonen te kunnen ordenen door middel van een tag om zo automatisch groepen te kunnen creëren die met een query kunnen worden samengesteld. Hier lopen we dus tegen de grenzen aan van wat GE ons bieden kan.
-> Trafostationnummers conform KCP11. We zien meer heil in online tabellen en het zou de kaart te vol maken. Meerwaarde nihil vanwege ontbreken nummering in 50 kV, in BE en LUX en vanwege dynamisch karakter. Hieraan wordt niet langer gewerkt.
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V4.0 – – –
Naast het sitebeheer gaat de speciale dank uit naar forumgebruikers Knarvel en Shrek voor het in kaart brengen van de stations en hoogspanningsverbindingen België (t/m 150 kV en deels 70 kV) en geheel Luxemburg. Forumleden De Knip, Paullus, Henk en ElektroThriller voor het aandragen van bronnen en veel zoekwerk naar de precieze locatie van 50 kV-stations. B. Sondaar voor bètatesting van V4.0 op een platform met een 3D-scherm. Diverse forumgebruikers voor bètatesting van de web-based omgeving. 

Versie 3.3 'Nog Net op Afstand' (release 22 september 2013)
(Alleen gelimiteerd uitgebracht wegens bètatesting)

Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Knipoog naar het nog net niet beschikbaar hebben van versie 4, dus men moet nog even watertanden.
 – – – Nieuw in V3.3  – – –
-> Geen. De geladen content is identiek aan V3.2. Zie Scopewijzigingen.
– – – Bugfix – – –
-> (geen)
– – – Scopewijzigingen – – –
-> Test met een web-based versie van de netkaart ten behoeve van de toekomstig uit te brengen grote opwaardering V4.0, om te kijken of dit de toekomst heeft. Het betreft hier een kopie van de content van V3.2 in een web-based toepassing voor bètatesting. Het doel was inzicht krijgen in de performance van een web-based netkaart om zo te zien of dit een toepasbare verbetering is.
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V3.3 – – – 
Bètatesters op het forum.
 
Versie 3.2 'Hoaxspanning' (release 24 maart 2013)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar het oplossen van een paar onjuiste stations die helemaal niet bleken te bestaan of ergens anders stonden.
– – – Nieuw in V3.2 – – –
-> 5 stations toegevoegd (ECW Wieringermeer, Bacton Balgzand, Sloecentrale op 150 kV-niveau en Gasunie Scheemda en WKK Kalenbergerweg op 110 kV).
-> 10 grondkabels/verkabelingen toegevoegd (Bacton, Kalenbergerweg, ECW-Wieringermeer, Oterleek-Westwoud, Sloecentrale, Eindhovencentrale, Dordrecht-zuid (50 kV), )
-> 1 luchtlijn toegevoegd (nieuw opleidingscircuit met wintracks op Geertruidenberg)
-> 2 station verwijderd (Thermphos wegens failliet en grondkabel erheen afgeschakeld, Tussenklappen wegens hoax (zie bugfix)).
-> 1 luchtlijn afgeschakeld (circuit op Geertruidenberg)
-> Minor aanpassingen vlakbij stations

 – – – Bugfix – – –
-> Tussenklappenhoax opgelost (station verwijderd, grondkabel verwijderd)
-> Station Eerbeek verplaatst
-> Nieuwegein nu met alle vier circuits ingelust

– – – Scopewijzigingen – – –
-> Namen van de stations qua formaat voortaan proportioneel aan de spanning (d.w.z. 380/220 kV-namen groter dan 150/110 en die weer groter dan 50 kV). Idee afkomstig van de Belgische netkaart die momenteel in ontwikkeling is.
-> 150 kV-blauw qua kleur omlaag geschroefd naar een lichtere tint
-> Vanaf de volgende editie worden parallel geschakelde circuits als zodanig weergegeven.

– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V3.2 – – – 
Gebruikers op het forum voor aanvullingen, correcties en actualiseringen, en een paar gebruikers die suggesties per email hebben aangedragen.

Versie 3.1 'Korte Lijnen' (release 20 januari 2013)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de hoeveelheid gepatchte bugs die via het forum direct één op één konden worden verwerkt.
– – – Nieuw in V3.1 – – –
-> 2 stations toegevoegd (Golden Raand op 110- en Tinte op 150 kV-niveau)
-> 9 grondkabels/verkabelingen toegevoegd (Klaaswaal, Tinte, Delfzijl, Enecogen380 Maasvlakte, Groningen Euroborg)
-> 1 luchtlijn verwijderd in Delfzijl (verkabeld) en 2 luchtlijnen in Kampen en Groningen ingekort (verkabeld)
-> Transparantie van de polygonen is iets verhoogd
 – – – Bugfix – – –
-> Ontbrekend polygoon op Nunspeet toegevoegd.
-> Circuitkruising bij Weideweg verwijderd
-> 2 stations verplaatst (Vlissingen en Amstelveen)
-> Converterstation Feda (Noorwegen) verplaatst en de Norned-kabel bijgewerkt
– – – Scopewijzigingen – – –
-> (geen)
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V3.1 – – – 
Gebruikers op het forum voor aanvullingen, correcties en actualiseringen.
 
Versie 3.0 'Helemaal het Einde' (release 21 december 2012)
Niet langer ondersteund
 
 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de releasedatum, het einde van de wereld (wat niet kwam) en ook naar voortgaante kaartverbetering.
– – – Nieuw in V3.0 – – –
-> 31 stations en zes schakelvelden, allen op 50-, 110- en 150 kV-niveau
-> 27 grondkabels toegevoegd, 2 verwijderd
-> 1 luchtlijn toegevoegd (privaat 150 kV DSM)
-> 1 HVDC-zeekabel (tweede monopole BritNed)
Bij 50 kV waarin nog een gedeelte als luchtlijn bestaat zijn nu aan beide zijden (indien aanwezig) grondkabels en stations toegevoegd.
-> Namen zijn nog één pixelpunt kleiner weergegeven. Trafostationnummers KCP11 zijn te grillig gebleken om te gebruiken.
-> Verlaten grondkabels iets smaller en transparanter gemaakt.
-> Disclaimers en gebruiksaanwijzing voortaan online te vinden, via snel bereikbare links die in de documentatie oproepbaar zijn. Dit verkleint het bestandsformaat van de kaart.
-> Belangrijke documentatie zoals de gebruiksaanwijzing, deze release-notes en de verwijzingen naar het bug-report zijn voortaan online te vinden op de site.
-> Situatie bij Chemelot nauwkeurig in kaart gebracht dankzij beschikbare private documentatie van DSM
-> Stations van Corus hernoemd naar TATA
-> Stations van de NAM dragen nu voorvoegsel NAM
-> Logo geüpload naar ons huidige domein zodat de kaart geen enkele verbinding meer aanhoudt met de 'oude site' op Webnode.
 – – – Bugfix – – –
-> Technische verbeteringen m.b.t. opstijgpunten en onderdoorgeleidingen (ordering 380 boven 220 boven 150 boven 110 boven 50 kV). De mogelijkheid om per verbinding de bovenste aan te geven om zo ook atypische overkruisingen correct weer te geven is in V3.0 nog niet toegepast, maar combilijnen dragen nu vanaf enige hoogte dominant de kleur van de hoogst gevoerde spanning.
-> Enkele trafostations "verplaatst" vanwege onbedoelde overlap met HSL- en Betuwelijnstations van 25 kV
-> Niet bestaand opstijgpunt bij Westerlee opgeruimd
-> Embleempje opnieuw verplaatst en nu eindelijk vastgestickt
-> Circuitkruising bij Greatheide verwijderd
– – – Scopewijzigingen – – –
-> Precisie van grondkabels met onbekend tracé teruggeschroefd naar abstracte lijnstukken om geen onhaalbare of onrealistische verwachtingen te wekken. 
-> Grote trafostations met meerdere schakelvelden waarbij de verschillende velden herkenbaar zijn, zijn vanaf deze editie per veld apart gearceerd. 
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V4.0) – – –
-> Trafostationnummers conform KCP11. Dit is vooralsnog niet doorgegaan omdat de nummering per KCP verschilt. We zien meer heil in online tabellen.
-> Splitsing tussen commerciële stations/verbindingen en het staatsnet. Reden hiervoor is dat we nog niet over uit zijn of het wenselijk is om onderscheid te maken.
-> Hiërarchie per verbinding om zo atypische overkruisingen (lagere spanning over hogere spanning) correct weer te geven. Hiernaar wordt een kleine haalbaarheidsstudie gedaan voordat we boe of bah zeggen.
->  Vermaasde netten, deelgebieden  en pockets per regio aangeven zoals ze werkelijk zijn zodat men direct met één druk op de knop kan zien welke deelnetten er zijn. Reden hiervoor is dat dit idee pas op de dag van de release zijn intrede deed zodat er te kort tijd was om het te realiseren in deze versie. Maar in V4.0 zal dit idee vermoedelijk bewaarheid worden omdat het technisch eenvoudig haalbaar is.
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V3.0 – – – 
Stations en naamgeving: speciale dank aan forumlid Knarvel.
Bronnen m.b.t. referentiemateriaal en enkele denkproblemen: forumlid ElektroThriller. Grondkabels en precisievraagstuk: forumlid Elo.
Tests van de Netkaart op een 3D-platform voor ordering hierarchie: B. Sondaar.
Feedback op gebruikte kleursetting: O. Lesley. 
Naast deze personen is Hoogspanningsnet.com ook bij deze release weer dank verschuldigd aan een aantal van onze forumgebruikers voor veldwerk en het geven van waardevolle feedback op enkele openstaande vraagstukken. 

Versie 2.0 'Feedback Ingelust' (release 20 december 2011)
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Verwijzing naar de implementie van de commentaren die op V1.0 zijn binnengekomen.
– – – Nieuw in V2.0 – – –
-> 5 stations, vier op 50-, 110- en 150 kV-niveau en 380 kV Simonshaven 
-> 6 grondkabels toegevoegd, 1 verwijderd
-> 2 luchtlijnen toegevoegd 
-> Namen zijn één pixelpunt kleiner weergegeven.
-> Lijsten zijn alfabetisch geordend
-> Verlaten grondkabels iets smaller en transparanter gemaakt.
-> Disclaimers en gebruiksaanwijzing herzien, geen ingrijpende wijzigingen
-> Hiërarchie in de hoogte (letterlijk) van de verbindingen, waardoor de luchtlijnen ook werkelijk enigszins boven het maaiveld worden geprojecteerd en de grondkabels niet.
-> Situatie op Bleiswijk herzien
-> Stations van HSV hernoemd naar Corus 
 – – – Bugfix – – –
-> Polygonen op trafostations voortaan omlijnd en 3D, hoogte afhankelijk van de netspanning. 11 meter voor 110 kV, 15 meter voor 150 kV, et cetera.
-> Vier circuitkruisingen verwijderd
-> Embleempje verplaatst naar links
– – – Scopewijzigingen – – –
-> Afgeschakelde verbindingen die fysiek nog bestaan (bijvoorbeeld de mottenballenstatus, tijdelijke afschakeling wegens opwaardering of voor joker in het veld en wachtend op sloop) zijn voortaan wit ingetekend. Grondkabels idem. 
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V3.0) – – –
-> Hiërarchie in de hoogte van de verbindingen per spanningsniveau
-> 50 kV-verbindingen niet zomaar laten stoppen, maar van elke verbinding waar nog een bovengronds deel in zit beide stations aangeven.
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V2.0 – – – 
Bij deze versie nog vrij globaal: de forumgebruikers van het forum dat bij deze site hoort. Daarnaast enkele personen die het contactformulier gebruikten om commentaar en verbeteringen aan te geven.
 
Versie 1.1 'Opwaardering' (gepland 30 september 2011) 
(Gecancelled)
N/A
 
– – –  Intern gebleven – – –
Nooit gelanceerd (opwaardering niet nodig) vanwege dusdanig grote veranderingen op til (zie 2.0) dat het versienummer een volledig getal omhoog kon. Zie 2.0 voor de details.
 

Versie 1.0 'Net Online' (release 15 september 2011) 
Niet langer ondersteund

 – – – Vernoeming– – –
Initial release maar nu openbaar, het net online was dus net online.
– – – Nieuw in V1.0 – – –
-> Eerste openbare release, alles dus nieuw.
 – – – Bugfix – – –
(geen)
– – – Scopewijzigingen – – –
(geen)
– – – Niet gerealiseerd in deze versie (doorgeschoven naar V2.0) – – –
-> Hiërarchie in de verbindingen, naar spanning geordend
– – – Speciale dank bij het mogelijk maken van V1.0 – – – 
Stations en naamgeving: TenneT netkaart 2011
RIVM Netkaart
Eigen veldwerk

Versie 0.5 'Initial Release' (release 15 september 2011) intern gebleven voor bètatesting
N/A

– – – Initial release. Intern gebleven voor debugging binnen het team – – –
Ook onder de naam 'De Stroom Erop' in ontwikkeling geweest. Andere details onbekend wegens het niet noteren ervan.