De Hoogspanningsmast Verrommelings Index (HVI) is een schaal waarmee kan worden aangeduid hoeveel een mast of een heel mastvak is aangetast door verrommeling.

De HVI-schaal is primair ontwikkeld voor GSM-antennes, maar hij wordt inmiddels ook gebruikt om andere aanpassingen discreet te benoemen. De focus ligt op aanpassingen die telkens één of hooguit enkele masten achter elkaar treffen waardoor die uit de toon vallen binnen het mastvak (een rechtstand tussen twee hoekmasten). Op deze pagina staat de klassieke, oorspronkelijke HVI, bedoeld voor GSM-antennes. De HVI-getallen van meerdere mastposities achter elkaar laten zich niet optellen. Het verschilt per case of drie opeenvolgende masten met telkens een HVI van 3 storender zijn dan één mast met een HVI van 4. Classificatie berust op empirische waarnemingen die per persoon kunnen verschillen. Enige subjectiviteit is onontkoombaar.

De schaal dankt zijn bestaan aan een opmerking van een vrijwilliger achter deze site. Net als voor de antennes zelf (parasieten, facehuggers of totempalen) is het veldjargon dat bij daadwerkelijke classificatie wordt gebruikt weinig subtiel, terwijl het in geschreven taal natuurlijk wat netter wordt ingepakt.

HVI-index met toelichting en voorbeelden


HVI Categorie 0: geen antennes of aanpassingen

Geen aanpassingen aan het mastlichaam of ingehangen antennes. Er zijn geen antennes of straalzenders aanwezig en/of deze zijn zodanig verwijderd dat de sporen ervan niet langer zichtbaar zijn. Het mastvak is niet verstoord. Categorie nul wordt in de praktijk niet gebruikt omdat deze geen zin of noodzaak heeft.

HVI van 0. Geen enkele verstoring HVI van 0, een zeldzaam gezicht

Voorbeelden van een hoogspanningsmast en een mastvak met een HVI van 0. Geen zichtbare verstoringen en een rustig veldbeeld.

 

 

HVI Categorie 1: bijna onzichtbaar bijklussen

Er is zo onzichtbaar mogelijk een antenne in de mast ingehangen. Dit is zeer zorgvuldig en bewust met het oog op minimale verstoring gebeurd. Er zijn geen aanpassingen aan de mast gedaan en er is duidelijk geprobeerd om de ontvanger zo min mogelijk op te laten vallen. Soms is deze grijs geverfd. Een hekwerk met systeemkasten aan de mastvoet is afwezig, zo klein en net mogelijk of verdekt opgesteld met wat struiken. Ook zijn de coaxkabels zo zorgvuldig mogelijk weggewerkt, daarbij de contouren van het mastlichaam nauwkeurig volgend. Het mastvak is niet verstoord en er steekt niets boven het topstuk uit. Pas wanneer je er als pylon geek specifiek op let zal je de ontvanger ontdekken. De leek zal hem niet eens opmerken. 

HVI-1 Goed zoeken naar de antennes!

Voorbeelden van een HVI van 1. We zien een hekwerk aan de voet, maar pas als je heel goed kijkt zie je ook de coaxkabels en de antennes. Er is duidelijk werk gemaakt van zorgvuldige vormgeving.

 

 

HVI Categorie 2: een nevenfunctie

Er is een vrij goed vormgegeven antenne in de mast ingehangen. De contouren van de mast zijn in grote lijnen aardig goed gevolgd. Soms steekt de antenne boven het topstuk uit, maar deze is dan wel symmetrisch in het midden geplaatst zodat het idee van een top behouden is gebleven. Aanpassingen aan het mastlichaam zijn nog vrij klein en een eventueel hekwerk met systemen aan de voet van de mast is aanwezig, maar ook hier is nog aan enige vormgeving gedaan. Het mastvak is slechts licht verstoord. Pylon geeks zien de antenne meteen, maar een leek zal af en toe nog moeite hebben om hem te benoemen wanneer je hem vraagt iets op te merken aan de mast. 

HVI van 3 HVI van 2

Twee typische voorbeelden van een HVI van 2, waarbij gezegd moet worden dat de grootte van de mast ten opzichte van de antennes er in dit geval voor zorgt dat de HVI tot een 2 beperkt blijft. Bij een klein mastje wordt het sneller een 3. 

 

 

HVI Categorie 3: een storend object

De antenne is met weinig zorg ingehangen en begint de aandacht te trekken. De hoogspanningsmast wordt er zichtbaar niet fraaier op. Pylon geeks zien de antenne direct en ook de leek zal na enig kijken gaan wijzen op de antenne als je hem vraagt iets op te merken aan de mast. De antenne steekt meestal boven het topstuk uit en het topstuk is zelden nog in zijn originele staat aanwezig. Technische aanpassingen aan de mast zijn verder nog marginaal, met uitzondering van kabelgoten voor de coaxkabels die nu niet langer meer de mastcontouren volgen. Ook het beeld van het mastvak wordt inmiddels enigszins verstoord door de uit de toon vallende mast. Soms is er reeds sprake van meer dan één antenne. De pylon geek zal dit mastvak vanaf deze categorie niet langer uitkiezen als hij een fraaie foto maken wil, maar de leek nog wel.

HVI van 3. Het lijkt wel een raket HVI van 3. Hier zitten twee antennes op

Exemplarisch voor een HVI van 3 is dat de coaxkabels niet langer meer de mastcontouren volgen of dat de vorm van de mast verstoord begint te raken, zoals we aan de 'raket' links kunnen zien.

 

 

HVI Categorie 4: ruw de aandacht trekkend

De hoogspanningsmast wordt negatief beheerst door de antenne. Deze eist inmiddels meer aandacht op dan de draden of enig ander object op en aan de mastpositie. Ook de leek merkt de antenne nu direct op. Er is geen enkele moeite gedaan om hem subtiel in te hangen. De antenne steekt bijna altijd boven het topstuk uit, de zwarte coaxkabels verstoren het beeld van de toren/ladder en het hekwerk met apparatuur aan de voet maakt het veld onrustig. Het komt vanaf deze categorie vaak voor dat het meer dan één antenne betreft, soms wel drie. Het beeld van het mastvak wordt verstoord door de uit de toon vallende mast, die vanaf enige afstand al opvalt. Technische aanpassingen aan de mast beperken zich nog tot een afgeschroefd topstuk of een stel veranderde latten. Ook de leek zal deze mast of dit mastvak nu niet langer meer uitkiezen als foto-object.

HVI van 4 (Foto door Ot Lesley) HVI van 4 (foto door Ot Lesley)

Twee masten met een HVI van 4. Links een relatief kleine 50 kV-mast waarin de coaxkabels bijna met ducttape vastgemaakt lijken te zijn en die alle kanten op slingeren. Rechts een 220 kV-mast met een van nature strak ontwerp. Verstoringen vallen extra op. Let ook op de hekwerken aan de voet.

 

 

 

 

HVI Categorie 5: allesbeheersende verstoring

De hoogspanningsmast wordt op zeer negatieve wijze volledig gedomineerd door de antenne. Vrijwel altijd is het er meer dan één. Drie, vier of zelfs nog meer is ook mogelijk. De pylon geek, de leek en ook de baby van de leek zullen de antennes direct opmerken. Het mastbeeld is ernstig verstoord en het hekwerk (of meerdere hekwerken) aan de voet van de mast bederven ook het veldbeeld van het mastvak. Vanaf grote afstand trekken de antennes de aandacht en het hele mastvak degradeert vanuit ieder aanzichtpunt in aanblik. Vrijwel altijd zijn er forse technische aanpassingen aan het mastlichaam gedaan om de antennes te kunnen dragen, zoals een metalen korset, een verandering van de ladder of zelfs een verandering van de mastsoort. Pylon geeks wenden hardop foeterend het hoofd af, leken mopperen over landschapsverrommeling en de technici stellen kanttekeningen bij het vermogen van de mast om deze aanpassingen te verdragen.  

 HVI van 5Een HVI van 5 doet je afvragen wat eigenlijk de hoofdfunctie is van dit object...

Een HVI van 5 is zeldzaam. Het mastlichaam is aangepast of verhoogd (soms speciaal voor deze functie) en de mast wordt volledig in beslag genomen door de nevenfunctie die altijd uit meerdere antennes tegelijk bestaat. Meestal steken er minimaal twee boven de top uit. Daar zijn deze twee masten vooralsnog voor bespaard gebleven, maar de veelheid aan antennes rechtvaardigt een categorie 5.

Foto's toegepast in de HVI-classificatievoorbeelden zijn gemaakt door Michel van Giersbergen, Hans Nienhuis, Ot Lesley en Peter Schokkenbroek.