In Nederland en België zijn meerdere netbeheerders actief, elk op hun eigen wijze. Wie moet je waarvoor hebben?

In Nederland en België zijn de hoogspanningsnetten staatsbezit. Tennet (Nederland) en Elia (België) beheren de nationale hoogspanningsnetten. Voor tussen- en middenspanning is dat anders, deze netten zijn in Nederland eigendom van commerciële netbeheerders die een bepaalde concessie bezitten. In België zijn deze netten eigendom van de gemeenten, verenigd in een handjevol consortia die het gezamenlijke beheer vormen.

Geen van deze koppelingen is gesponsord en de omschrijvingen zijn niet aangeleverd door de genoemde bedrijven. 


Landelijke hoogspanningsnetten

logo van TenneT

Tennet TSO is de beheerder van vrijwel het gehele Nederlandse hoogspanningsnet vanaf 110 kV en hoger, maar ook van een aanzienlijk deel van het Duitse hoogspanningsnet. Lees op de site van Tennet over projecten, actuele storingen, over werken bij Tennet en over nog veel meer belangrijke zaken aangaande het gebruik en beheer van het Nederlandse hoogspanningsnet. Meer lezen over Tennet en over wat zij precies doen, bekijk dan deze pagina eens.
 
logo van netbeheerder EliaElia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en sinds 2012 ook het Oost-Duitse hoogspanningsnet. Op de site van Elia lees je over actuele projecten, beheer van het net, nieuws- en storingsberichten en (altijd handig voor wie meer nodig heeft) je kan er ook gratis actuele loadflow-, transport- en productiegegevens downloaden in verschillende bestansformaten. Meer informatie over de bezigheden van Elia kan je ook hier lezen.
 

Netbeheers van tussen- en middenspanningsnetten Nederland

Concessiekaartje netbeheerdersBekijk op het concessiekaartje (stand van zaken 2013) welke netbeheerder actief is in het gebied van je interesse.

 

logo van LianderLiander (voorheen Continuon) is voortgekomen uit de splitsing van NUON in een leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Liander beheert het gas- en elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland, zuidelijk Flevoland en Noord Holland. Op een paar korte commerciële invoedingslijnen na geen hoogspanningslijnen of kabels van 110 kV of hoger, maar het zeer uitgebreide 50 kV-net in Gelderland en Noord Holland (inclusief een aantal luchtlijnen) zijn in hun bezit. Ook beheren ze ondergrondse verbindingen van 25 kV en lager. 
 
logo van StedinStedin beheert het tussen- en middenspanningsnet in Utrecht en Zuid-Holland. De belangrijkste netten van Stedin zijn de uitgebreide, ondergrondse 50 kV-netten in Utrecht en in de omgeving van de Drechtsteden, waar overigens ook nog enkele luchtlijnen van deze spanning bestaan. Verder beheren ze ook verbindingen van 25 kV en lager. Daarnaast heeft Stedin als opvallend kenmerk dat ze zoeken naar innovatieve oplossingen out of the box. De aansluiting van het offshore productieplatform Q13A met een 25 kV-kabel die door een niet langer gebruikte rioolbuis werd getrokken is daar een voorbeeld van.
 
Logo van EnexisEnexis beheert het gas- en elektriciteitsnet in grote delen van Drenthe, Groningen, Overijssel, de Noordoostpolder, Brabant, Limburg en het gebied rond Leeuwarden. Omdat in de concessie van Enexis maar weinig 50 kV-tussenspanning voorkomt is 20-25 kV in de meeste gevallen de hoogst gehanteerde spanning. Met name in het noorden van het land, waar een tussenspanningsnet tot op de dag van vandaag nooit is aangelegd, levert dat een interessante rol op voor Enexis, die meer dan eens voor de uitdaging staat om op 20 kV eenzelfde vermogen aan te sluiten als welke Stedin en Liander gewoon op 50 kV kunnen hangen.
 
Logo NV DeltaNV Delta is de netbeheerder van Zeeland. Naast enkele commerciële hoogspanningsaansluitingen beheren ze ook een uitgebreid 50 kV-kabelnet in de Zeelandse ondergrond. Het Zeelandse tussenspanningsnet is relatief haastig hersteld na de ramp van 1953 en is daardoor enigszins verouderd, dus de komende jaren staan er enkele grote projecten op stapel.
 
 
Logo van CogasCogas is een kleine netbeheerder waarvan de naam het al zegt: vooral gasnetbeheer. Maar in Salland en Twente beheert Cogas in drie kleine gebieden ook het middenspanningsnet, als eilandjes in de Enexisconcessie.
 
 
Logo RendoRendo beheert twee eilandconcessies binnen de Enexisconcessie, namelijk Hoogeveen en Steenwijk. Naast elektriciteit beheert Rendo ook het gasnet. De omgeving van Steenwijk kenmerkt zich door een zwak hoogspanningsnet (uitloper of steeklijn) zodat Rendo in deze omgeving aan extra eisen moet voldoen om het net stabiel uit te baten.
 
 
Logo EndinetEndinet beheert het net in de omgeving van Eindhoven. Endinet zit in eenzelfde positie als Cogas zit: een eilandje in een grote concessie van Enexis. Toch lijkt Endinet daar weinig content mee te zijn: sinds enige tijd is er toenadering gezocht tot Alliander (Liander): een op het eerste gezicht onlogische keuze als eiland binnen de Enexisconcessie, maar als commercieel bedrijf is het natuurlijk een vrije keuze.
 
Logo Westland InfraWestland Infra is van oorsprong een netbeheerder die zich richt op tuinbouwgebieden en alle karakteristieken in het net die daarmee gepaard gaan. De concessie van Westland Infra is niet groot, maar het staat tjokvol met kassen,
 
 

Netbeheers van middenspanningsnetten België

Logo Fluvius. Klik voor de site

logo Ores