ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
rail  (busbar)
Onderdeel op trafostations waarop hydraulisch of pneumatisch aangedreven contactklemmen en vermogensschakelaars vastbijten om een circuit aan- of af te schakelen
 
railings  (railing)
Veiligheidsmaatregel die op moderne vakwerkmasten sinds eind jaren 80 verplicht is op de traversetoppen. Oudere masten worden niet aangepast, behalve in speciale gevallen zoals reconstructies of specifieke veiligheidseisen. Nieuwere masten worden van begin af aan met railings op de traversetoppen uitgerust, of ze worden zodanig ontworpen dat de traversen stomp eindigen zodat er geen externe railing nodig is.
 
randstaaf  (corner L-beam)
Grote, zware lat die zich in de constructie van lattenmasten op de hoek van het mastlichaam bevindt. De randstaven (het zijn er altijd vier) zijn in het broekstuk en de toren de enige latten die bedoeld zijn om naast trek- ook drukkrachten op te kunnen nemen. Randstaven zijn doorgaans L-profielen, maar bij sommige zware, nieuwere ontwerpen kunnen het ook X-profielen zijn.
 
randstaafschildering  ('circuit idintification by corner L-beam color')
Wijze van circuitaanduiding die in Nederland veelvuldig en in Duitsland hier en daar wordt toegepast. Een circuit draagt een circuitkleur en deze kleur wordt aan de desbetreffende kant van de hoogspanningsmast onderin het broekstuk op de randstaaf geschilderd. Randstaafschildering leek aanvankelijk te worden verdrongen door circuitkleurbordjes, maar de laatste paar jaar lijken de netbeheerders daar op terug te komen en lijkt randstaafschildering als herkenningsmethode zelfs te worden ingevoerd op plekken waar het vroeger niet eens gebruikt werd. Soms worden randstaafschildering en circuitkleurbordjes ook beide tegelijk gebruikt. 
 
Randstad380  (Randstad 380 kV)
Project van Tennet dat de aanleg van twee nieuwe 380 kV-ringen in de Randstad behelst. De verbindingen moeten worden aangelegd met wintrackmasten. Zie ook de overheidswebsite over dit project.
 
rechtstand  (row)
Ook wel mastvak genoemd. Gedeelte van een hoogspanningslijn tussen twee hoekmasten in, waarin de verbinding rechtdoor loopt. Rechtstanden kunnen in Nederland en België variëren tussen drie masten en slechts enkele honderden meters, tot vele tientallen masten en een lengte van meer dan 20 kilometer.
 
reconstructie  (reconstruction)
1) verlegging, verkabeling of verandering van een bestaande hoogspanningslijn in opdracht van de netbeheerder of op verzoek van een (lagere) overheid.
2) herstel van een hoogspanningslijn na een beschadiging.
3) term onder nethistorici waarmee een gemaakte inschatting van een verdwenen tracé en/of mastontwerp aangeduid wordt.
 
redundantie
Volwaardig dubbel uitgevoerd systeem. In de hoogspanningswereld betekent redundantie dat er voor een verbinding een dubbel zo groot aantal circuits en transformators beschikbaar is dan wat er op normale dagen nodig is. Wanneer een hoogspanningslijn redundant is, zijn er dus altijd twee of meer circuits aanwezig en beschikbaar.
Meer informatie over redundantie kan je in de St(r)oomcursus vinden.
 
relictmast  (abandoned pylon)
(ook: mastrestant) Uiterste eindstadium van een onttakelde mast. Het betreft een mast (of soms een station) die verlaten werd, onttakeld werd en daarna volledig lijkt te zijn vergeten. Er is zelfs geen sloop meer beraamd, hij staat er gewoon nog en lijkt geen doel te dienen, van niemand te zijn en te blijven staan totdat hij vanzelf een keer omvalt. Relictmasten kunnen soms monumentaal zijn en bewust behouden zijn (zoals we zien bij het relictstation Radio Kootwijk), maar meestal geldt dat sloop en afvoer duurder is dan hem gewoon aan zijn lot over te laten en vogelvrij te verklaren. Ook daarvan zijn in Nederland en België voorbeelden te vinden.
 
ril  (profile)
(ook: ribbel) Welving aan de onderbinnenzijde van een glaskap-isolator (het profiel), bedoeld om de kruipafstand (lekstroom) maximaal te maken en om het glas en de kunsthars droog te houden. Het rendement van de hoogspanningslijn wordt hiermee verhoogd. Voor verschillende omstandigheide zijn verschillende vormen te krijgen, zo zijn er isolators met extra veel rillen voor gebruik in vieze omgevingen en je hebt ze ook die helemaal glad zijn, voor in woestijngebieden of plekken met rijp.
 
rok  ('lower part of the tower')
Langzaam uit de gratie rakende term voor het onderste deel van de toren van een hoogspanningsmast. Met de rok wordt het deel van de toren bedoeld dat zich tussen de onderste traversen en de bovenkant van het broekstuk in bevindt. Er is ons geen Engelstalig synoniem bekend.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9