ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
Joule
Eenheid waarin energie wordt uitgedrukt en waarop de watt terug te rekenen is. Eén watt staat gelijk aan 1 Joule per seconde.
 
Joulz
Bedrijf dat gespecialiseerd is in energie-infrastructuur en de aanleg ervan. In 2018 is de hoogspanningstak overgegaan op Visser&Smit Hanab en verdergegaan onder de naam Volker Energy Solutions (zie de engineerspagina). Joulz zelf beheerst nog steeds de hele keten op MS-niveau en verleent ook diensten op dit gebied.
 
J-tube
Engelstalige term die ook in het Nederlands wordt gebruikt voor een mantelbuis die soms gebruikt wordt bij eindmasten en waarmee een grondkabel in een bocht naar beneden opzij kan worden geleid.
 
juk  (portal)
Houten portaal dat precies onder de geleiders van een hoogspanningslijn langs of over straten en wegen kan worden geplaatst. Wanneer de geleiders moeten worden vervangen (bijvoorbaald als de verbinding een opwaardering ondergaat) zorgen de jukken ervoor dat een vallende geleider (mocht dit zich voordoen) niet zomaar op de weg valt. In het Engels wordt niet de letterlijke vertaling (yoke) gebruikt, maar eerder een samengestelde term zoals safety portal.
 
jukkenlijn, de
Bijnaam voor de portaalstraat van Harculo.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9