ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
ijsafzetting  (ice building)
Groei van rijp, ijs (ijzel) of plaksneeuw op bovengrondse hoogspanningscomponenten.
 
IJsselmij
IJsselmaatschappij. Oude netbeheerder die tussen 1913 en 1993 het beheer voerde over het hoogspanningsnet t/m 110 kV in Overijssel en zuidelijk Drenthe. De IJsselmij ging op in EDON, welke later splitste in Essent (distributiebedrijf en opwek) en Enexis (netwerkbedrijf). De hoogspanningslijnen kwamen in staatsbezit terecht (Tennet).
 
ijsval  (falling ice, ice throw)
Ook wel ijsworp genormd, met name bij windturbines. Het omlaag vallen van ijsafzetting vanuit hoogspanningsmasten of vanaf de draden. Vooral bij ontdooiende ijzel kan ijsval gevaarlijk zijn wanneer de vallende stukken ijs een zeker formaat hebben. Ook wel ijsworp genormd, met name bij windturbines.
 
ijzel  (freezing rain)
Meteorologisch verschijnsel dat een gevaar kan vormen voor bovengrondse hoogspanningslijnen. IJzel kan zich afzetten op masten en ook op geleiders wanneer deze een temperatuur beneden het vriespunt hebben. In uitzonderlijke gevallen kan de ijsafzetting zo zwaar worden dat geleiders en masten onder het gewicht kunnen bezwijken. In noordelijke gebieden (Quebèc) gebeurt dit met enige regelmaat, maar in Nederland en België is het zeldzaam. De laatste serieuze ijzelschade is uit 1987 (zie IJzelramp), maar ook in 1969 bezweken er verbindingen. IJzel kan echter ook zonder fysiek bezwijken van de verbindingen problemen opleveren. IJsval (zie hierboven) en lijndansen conductor galloping kunnen ook ontstaan als gevolg van ijzel. Lijndansen kan is zware gevallen kortsluitingen met spanningsdippen veroorzaken. Ook dit kan verbindingen tijdelijk buiten bedrijf stellen, zoals op valentijnsdag 2014 in Vlaanderen nog gebeurde met twee 150 kV-lijnen en in 2016 in het noorden van Nederland gebeurde met enkele losse circuits.
 
IJzelramp, de  ('the Freezing Rain Disaster of 1987')
Gebeurtenis uit 1987 die in Drenthe, Groningen en een aangrenzend deel van Duitsland grote schade aan bovengrondse hoogspanningsverbindingen veroorzaakte. De ijzelramp werd veroorzaakt door een onverwacht stagnerend warmtefront waardoor oprukkende dooi niet wou doorzetten en uiteindelijk weer teruggedrongen werd richting het zuiden. Gedurende 36 uur bleef de zone met neerslag (die als ijzel viel) vrijwel boven dezelfde plek hangen. Een aanzienlijk aantal verbindingen van de EGD klapten of raakten beschadigd en hoewel de stroomvoorziening redelijk vlot hersteld kon worden, duurde het herstel van de beschadigde verbindingen nog tot diep in de zomer. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen ervan nog terug te vinden in het hoogspanningsnet, bijvoorbeeld in de verbinding Gasselte-Veendam (een herstelde verbinding die niet opnieuw redundant werd gemaakt) en in wijzigingen in de netstrategie.
Over de IJzelramp is een boek uitgegeven. Het boek "IJzelboek" heeft ISBN-nummer 90-9001769-0 en hoofdstuk 3 bevat tientallen foto's van gesneuvelde hamerkoppen van het EGD. Voor sterk geïnteresseerden een aanrader.
 
ijzel van begin 2016, de  ('the Freezing Rain Episode of 2016')
Beter bekend als het straatschaatswintertje. Gebeurtenis uit 2016 die in Drenthe, Groningen, Friesland en een aangrenzend deel van Duitsland gevolgen had voor het elektriciteitstransport. Door ijzelafzetting op de draden van de hoogspanningslijnen in de noordelijke provincies trad lijndansen op. Met name in het noordoosten van Groningen ging het er wild genoeg aan toe om kortsluitingen te veroorzaken, met spanningsdippen tot gevolg. Omdat de windrichting ook de dagen na de ijzel zelfs voor meteorologische begrippen buitengewoon constant bleef (aanhoudend zuidoostelijk, zelfde windkracht, een hele week lang) bleef ook het lijndansen maar duren en duren. Uiteindelijk viel de schade mee (losgeraakte fasedraad, bundelafstandhouders, imagoschade), maar dat met name de Mammoetlijn aan het dansen ging zal voor grote ontstemdheid hebben gezorgd in Arnhem. Juist sinds de IJzelramp van 1987 (zie hierboven) waren nieuwe hoogspanningslijnen in Groningen en Drenthe bewust zo ontworpen dat de kans op schade of effecten veroorzaakt door ijzel zo klein mogelijk zou zijn. Ten aanzien van lijndansen heeft dit niet gewerkt.
 
ijzerverliezen  (iron losses)
1) Verlies van elektrisch vermogen in de ijzeren kern en onderdelen van transformators door wervelstromen, hysterese en magnetostrictie.
2) Geïntroduceerde term (overgenomen woord) door mastengekken om de sloop van een bovengrondse hoogspanningslijn aan te duiden.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9