ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
 
I
Internationale en SI-letter voor de stroomsterkte, uitgedrukt in Ampère.
 
Impedantie  (impedance)
Elektrisch verschijnsel dat zich het beste laat bekijken als complexe weerstand (een samenspel van Ohmse weerstand van het materiaal, maar ook van effecten zoals inductie, zelfcapaciteit en spoelwerking). Van belang bij wisselstroom, vanwege de continu veranderende spanning en stroomsterkte in de drie fasen die samen één circuit vormen.
 

Indian power crash

Ook wel de Moeder Aller Stroomstoringen genoemd. De grootste stroomstoring in de geschiedenis van de planeet, gerekend naar het aantal getroffen mensen. Door gebrekkig onderhoud, overbelasting en miscommunicatie trad er op 31 juli 2012 een complexe storing op in drie gesynchroniseerd verbonden elektriciteitsnetten in noord- en oost India. Meer dan 600 miljoen mensen zaten zo'n 12 uur (maar soms nog veel langer) in het donker.
 
inductie  (induction)
Natuurverschijnsel dat op kan treden in geleidende materialen onder invloed van elektrische velden. Een veranderend elektromagnetisch veld kan een stroom opwekken in een geleider die zich in de buurt bevindt. De fasedraden van een hoogspanningslijn voeren wisselstroom en kunnen daarmee elkaar beïnvloeden. Maar een geleider kan ook zichzelf beïnvloeden (zelfinductie) en daarmee zijn elektrisch gedrag veranderen. Dat kan een hinderpost zijn, maar het kan ook nuttig worden aangewend in bijvoorbeeld transformators, smoorspoelen en compensatiemiddelen. Inductie kan verder ook worden opgewekt door een externe bron buiten het elektrisch systeem, zoals poollicht of onweer.
 
infieldkabels  (infield net)
Grond- of zeekabels en in uitzonderlijke gevallen luchtlijnen met een spanning tussen 10- en 66 kV, waarmee normaal gesproken individuele windturbines in een windpark zijn aangesloten aan elkaar (vijf tot tien exemplaren) en op het andere uiteinde met een transformatorstation waar er bijvoorbeeld 150 kV van gemaakt wordt. Infieldkabels bij een offshore windpark lopen vaak aan de buitenkant van de monopile langs door zogeheten J-tubes.
 
inhangen  (conductor suspension)
Het bevestigen van de geleiders en isolators in een luchtlijn.
 
'in het net hangen'  (connect to the grid)
Term (spreektaal) voor het aansluiten van een trafostation, klant of producent in een deelnet of een koppelnet. Meestal wordt de term gebruikt in combinatie met de lokale netopbouw: met hoeveel verbindingen hangt de locatie in het net en waar gaan die naartoe.
 
inlussen  (connect by detour loop)
Het opnemen van een nieuw hoog- of middenspanningsstation in het net door een bestaand circuit door te knippen en daarna om te leiden in een soort grote U. Men spreekt officieel alleen van inlussen als dit een aanpassing is op een reeds bestaand circuit. De omgekeerde handeling heet uitlassen.
 
inprikken  (connect to the grid)
Half-half spreektaal voor het aansluiten van een nieuwe klant of producent in een bestaand deelnet door een netinpassingspunt te vinden en dat te benutten.
 
inslagpen  (secure clip)
Borgpen die gebruikt wordt om glaskap-isolators aan elkaar te schakelen. Inslagpennen kunnen ook eenvoudig weer losgemaakt worden.
 
intakken  (connect to the grid)

Min of meer hetzelfde als inprikken. Kan worden gebruikt voor een nieuwe harde aftak, maar in de praktijk wordt de term ook gebruikt voor een heel nieuw station die door middel van een inlussing of een harde knip in het net wordt gehangen.
 
interconnectie  (interconnection)
Hoogspanningsverbinding tussen twee landen. Het kan een wisselstroomverbinding zijn wanneer beide landen gesynchroniseerd zijn, maar het kan ook een HVDC-verbinding zijn of een Back2Back-converterstation wanneer de netten niet gesynchroniseerd zijn.
 
internationaal transport  (cross-border transport)
(ook: grensoverschrijdend transport) Import en export van elektriciteit over de landsgrenzen. Vroeger gebeurde dit slechts op bescheiden schaal tussen gesynchroniseerde netten en voornamelijk met het oog op storingsbestendigheid en noodvermogen, maar tegenwoordig is dit een grote commerciële activiteit waarin veel geld verdiend wordt, waarmee duurzame energie beter te gebruiken is en waar energie mee bespaard kan worden. 
 
invoeding  (infeed)
Aanleveren van vermogen op een schakel- of trafostation vanuit een bepaalde richting of met een bepaalde verbinding.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9