ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
H
Aanduiding voor een hoekmastpositie. Naast de hoogte van de mastpositie (identiek aan de steunmastmarkering S+x en S-x) heeft de hoekmastmarkering daar tussenin een toegevoegde letter A, B of C. Een HA is een hoekmastpositie waarop de geleiders een hoek maken van 180º tot 160º. Een HB maakt een hoek van 160º tot 140º, en een HC van 140º tot 120º. Nog grotere hoeken dan 120º worden in Nederland niet gemaakt op één mastpositie: in het geval daarvan worden twee hoekmasten achter elkaar toegepast.
Hoekmasten van het type HB en HC hebben opeenvolgend steeds langere traversen.
 
hamerkop
Gangbare naam voor een éénvlaksmast.
 
harde aftak
Aftakking van een circuit d.m.v. een directe elektrische verbinding die niet losgeschakeld kan worden. Een harde aftak is de tegenhanger van een schakelbare aftak.
 
harde sluiting
Kortsluiting tussen twee fasedraden of tussen een fasedraad en de grond waarbij geldt dat de sluiting geleidend genoeg is om het volle vermogen van de fasedraad te kunnen opnemen. Bij een harde sluiting komt er zeer kortdurend een extreem hoge kortsluitstroom op de verbinding te staan. Deze kortsluitstroom kan tot tienduizenden ampères oplopen en de inductiekrachten, magnetische beïnvloeding en materiaalstress op de verbinding en de transformators zijn korte tijd enorm. (KEMA heeft filmpjes in het voorlichtingsmateriaal waarin grondkabels uit de grond springen en luchtlijnen spontaan wild beginnen te zwiepen.) Het is van het grootste belang dat een harde sluiting meteen wordt afgeschakeld door accuraat handelen van de vermogensschakelaar.
Een harde sluiting is de tegenhanger van een diffuse sluiting.
 
hard verbonden (component)
Onderdelen en componenten die zonder schakelmogelijkheden direct galvanisch aan elkaar verbonden zijn. Hard verbonden componenten treffen we maar weinig aan omdat het erg onpraktisch is en het falen van één hard verbonden component meteen betekent dat het totale systeem van alle andere hard verbonden componenten ook spanningsloos moet worden gemaakt voor reparatie. In de praktijk zien we harde verbondenheid dan ook eigenlijk alleen in de vorm van harde aftakken.
 
hangende isolator

Isolators die een fasedraad hangend dragen, zoals glaskap- en kunststof isolators.
 

hangladder
Ladder voorzien van twee grote halfronde haken aan de bovenzijde, die om de traverserandstaven kan worden gehangen om op die manier aan de isolators en geleiders te kunnen werken. Een hangladder lijkt sterk op de aangepaste ladders die bij de sport ladderparkour wordt gebruikt. Soms kunnen meerdere hangladders aan elkaar gekoppeld worden.
 
HDD
Horizontal Directional Drilling. Boormethode afkomstig uit de olie-industrie waarmee men gestuurd horizontaal kan boren. Tegenwoordig is HDD een dankbare manier om ondergrondse hoogspanningsverbindingen in één klap zonder open ontgravingen onder gebouwen, woonwijken of zelfs hele rivieren, natuurgebieden en zeestraten door te krijgen.
 
heipaal
Veelgebruikte manier om een hoogspanningsmast te funderen.
 
helikopterborden
Masten van het hoofdtransportnet (220 en 380 kV) in Nederland voeren het mastnummer op het waarschuwingsbord, maar ze dragen dat nummer ook op twee extra bordjes die zich in het topstuk bevinden. Deze borden worden gebruikt bij periodieke lijncontrole vanuit helikopters. Zie ook deze pagina.
 
herhalingsbordjes
Circuitborden worden herhaald in het mastlichaam (vaak aan het begin van de traversen) om extra duidelijk te zijn, vaak samen met randstaafschildering.
 
herinschakelen
Automatisch opnieuw inschakelen van een geklapte verbinding. Dit gebeurt na een zelftest die ook automatisch wordt uitgevoerd. Herinschakelen gebeurt bijvoorbeeld vanzelf na een blikseminslag op een fasedraad wanneer alle componenten er ongeschonden vanaf zijn gekomen zodat de zelftest groen licht geeft. Herinschakelen zal niet geschieden wanneer de zelftest een afwijkend resultaat geeft, zoals bij een draadbreuk of harde sluiting. Herinschakelen zal ook niet gebeuren wanneer het hoogspanningscircuit geheel of gedeeltelijk uit grondkabels bestaat. Echter, niet altijd slaagt een herinschakeling (zie hier een voorbeeld, laatste tien seconden). Een tweede automatische herinschakelpoging wordt dan niet ondernomen voor de veiligheid, waarna de verbinding spanningsloos blijft en de netbeheerder een seintje krijgt zodat er kan worden nagegaan waar het probleem zit. 
 
herstelplan
Draaiboek met procedures om het net na een complexe storing weer aan de praat te krijgen.
 
Hessenweg, trafostation
Strategisch belangrijk trafostation in Nederland. Op Hessenweg (Zwolle) is net als in Ens de 380 kV-ring aan de 220 kV-ring verbonden, maar ook wordt er naar 110 kV getransformeerd en er loopt een zware verbinding vanuit Meeden binnen waarlangs o.a. de Norned-kabel is gekoppeld. Opmerkelijk is de afwezigheid van nabijgelegen productievermogen, waardoor het station als een kruising in de woestijn op de netkaart te zien is.
 
hoekmast
Afspanmast waarop de kabels een bocht om gaan. Zie H (HA, HB, HC hierboven) en ook deze pagina.
 
hondenbotje
Metalen klem bestaande uit twee helften die om een fasedraad kan worden geschroefd en waarop aardingsklemmen kunnen worden neergelaten. Het hondenbotje wordt alleen bij onderhoud aan de betreffende fasedraad gebruikt om een goede aarding (en daarmee het voorkomen van ongelukken) te bewerkstelligen.
 
hoofdtransportnet
Term die de laatste jaren in opkomst is om het 220- en 380 kV-net te onderscheiden van het 150- en 110 kV-net. Een andere term hiervoor is het koppelnet.
 
hoogspanning
Elektrische spanning boven 34 kV (Belgische definitie), boven 15.000 volt (internationale definitie) of boven 100 kV (Nederlandse definitie die niet officieel is vastgelegd).
 
Hoogspanningsland
Geïntroduceerde parapluterm voor de sector en aanverwante aspecten in zijn geheel, inclusief de dagelijkse gang van zaken, de richting van de neuzen van betrokkenen en de lopende projecten mee bedoeld als in de trend van het moment. Voorheen een term die overwogen werd bij de oprichting van deze site, maar die het net niet werd.
 
hoogspanningsmast
Vrijstaande of vertuide metalen of betonnen toren waaraan geïsoleerd geleiders voor stroomtransport zijn ingehangen.
 
hoogspanningsnet
Netwerk van aan elkaar gekoppelde hoogspanningslijnen, transformators en componenten waarmee grote hoeveelheden elektriciteit met hoge efficiëntie getransporteerd kunnen worden over grote afstanden, op een spanning van 100 kV of hoger (Nederland) of 34 kV en hoger (België). Voor een vollediger beschrijving, zie de st(r)oomcursus.
 
HoogspanningsNet (hoogspanningsnet.com)
Onafhankelijke website die zich tot doel stelt neutrale informatie over het hoog- en middenspanningsnet in het Nederlands taalgebied aan te bieden en een platform te zijn waarop hobbyisten op hoogspanningsgebied met elkaar in contact kunnen komen. Zie ook de aboutpagina. HoogspanningsNet begon ooit uitsluitend met het Nederlandse staatshoogspanningsnet, maar later is daar België, middenspanning en een deel van de energiewereld om het net heen bijgekomen.
 
Horta
Project van Elia dat de aanleg van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Zomergem betreft.
 
Horvàth, theorie van
Andere aanduiding voor de(zelfde) theorie van Schwaiger omtrent bliksembeveiliging.
 
HVDC
Afkorting van High Voltage Direct Current. Type hoogspanningsverbinding die bedreven wordt op gelijkstroom. Voor meer informatie, zie hier.
 
HVDC-zeekabel
Zeekabel voor elektriciteitstransport op basis van HVDC, , zie hier.
 
HVI
Hoogspanningsmast Verneukerativiteits Index. Geïntroduceerde term voor een halfserieuze, alternatieve schaal die hier en daar op deze site wordt gebruikt en waarmee kan worden aangegeven in hoeverre een hoogspanningsmast, lijnvak of lijnbeeld bedorven wordt door mastverrommeling. Voor meer informatie kan men kijken op de HVI-pagina.
 
hybride mast
Hoogspanningsmast die zowel een vakwerkmast als een buismast is. In België zijn deze masten o.a. in de omgeving van Luik te vinden en in Frankrijk zie je ze ook geregeld. In Nederland staan bij Wateringen twee kunstzinnig vormgegeven exemplaren.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9