ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
H
(ook: Hx+x) Aanduiding voor een hoekmastpositie, waarbij de eerste X een letter A, B of C kan zijn (deze definieert de lijnhoek, zie hierbeneden) en de tweede X de masthoogte ten opzichte van de nulvariant is, identiek aan de steunmastmarkering S+x en S-x). Hoekmasten van het type HA, HB en HC hebben opeenvolgend steeds langere traversen om de tussenfase-afstand min of meer gelijk te kunnen houden.
 
HA

Hoekmastpositie waarop de geleiders een hoek maken van 180º tot 160º.
 

HB
Hoekmastpositie waarop de geleiders een hoek maken van 160º tot 140º.
 

HC
Hoekmastpositie waarop de geleiders een hoek maken van 140º tot 120º. (Scherpere lijnhoeken komen in Nederland niet voor op één mastpositie. Bij een noodzaak hiertoe worden per definitie twee hoekmastposities achter elkaar toegepast. In België en in andere landen kunnen zulke buitengewoon scherpe hoekmasten wel worden gezien.)
 

hamerkop  (horizontal configured pylon)
Gangbare naam voor een éénvlaksmast, oftewel een mast in vlakke configuratie.
 
harde aftak  (spurline)
Aftakking van een circuit d.m.v. een directe galvanische verbinding die niet losgeschakeld kan worden. Harde aftakken vergroten de circuitlengte en maken een verbinding daardoor kwetsbaarder voor storingen of onderhoudsknelpunten. Tegenwoordig prefereren netbeheerders daarom schakelbare aftakken of inlussingen boven harde aftakken.
 
harde sluiting  (short circuit)
Kortsluiting van het type éénfasige aardsluiting, tweefasige aardsluiting, tweefasensluiting of driefasensluiting waarbij geldt dat de sluiting geleidend genoeg is om het volle elektrisch vermogen van de fasedraad- of draden te kunnen opnemen. Bij een harde sluiting komt er zeer kortdurend een extreem hoge kortsluitstroom op de verbinding te staan. Deze kortsluitstroom kan tot tienduizenden ampères oplopen en de inductiekrachten, magnetische beïnvloeding en materiaalstress op de verbinding en de transformators zijn korte tijd enorm. (KEMA heeft filmpjes in het voorlichtingsmateriaal waarin grondkabels uit de grond springen en luchtlijnen spontaan wild beginnen te zwiepen.) Het is van het grootste belang dat deze kortsluitingen meteen worden afgeschakeld door accuraat handelen van de vermogensschakelaar.
Een harde sluiting is de tegenhanger van een diffuse sluiting.
 
hard verbonden  (fixed connection)
Onderdelen en componenten die zonder schakelmogelijkheden direct galvanisch aan elkaar verbonden zijn. Hard verbonden componenten treffen we maar weinig aan omdat het onpraktisch is en het falen van één hard verbonden component meteen betekent dat het totale systeem van alle andere hard verbonden componenten spanningsloos moet worden gemaakt voor reparatie. In de praktijk zien we harde verbondenheid eigenlijk alleen in de vorm van harde aftakken.
 
hangende afspanning  (suspended anchoring)

 

Manier van draadbevestiging aan luchtlijnen waarbij afspanning (schuine isolators met een bretelletje) wordt gecombineerd met het omlaag hangen van het hele spul aan één pin. Hangende afspanning, ook wel verhoogde afspanophanging genoemd, wordt vooral gebruikt bij het oplossen van doorhangknelpunten.
 
hangende isolator  (suspended insulator)

Isolators die een fasedraad hangend dragen, zoals glaskap- en kunststof isolators.
 

hangladder  (suspension ladder)
Ladder voorzien van twee grote halfronde haken aan de bovenzijde, die om de traverserandstaven kan worden gehangen om op die manier aan de isolators en geleiders te kunnen werken. Een hangladder lijkt sterk op de aangepaste ladders die bij de sport ladderparkour wordt gebruikt. Soms kunnen meerdere hangladders aan elkaar gekoppeld worden.
 
HDD
Horizontal Directional Drilling. Boormethode afkomstig uit de olie-industrie waarmee men gestuurd horizontaal kan boren. Tegenwoordig is HDD een dankbare manier om ondergrondse hoogspanningsverbindingen in één klap zonder open ontgravingen onder gebouwen, woonwijken of zelfs hele rivieren, natuurgebieden en zeestraten door te krijgen.
 
heipaal  (pile)
Veelgebruikte manier om een hoogspanningsmast te funderen. Meestal worden holle stalen buizen gebruikt die daarna worden volgegoten met beton en een poer of bouten om de mastvoet op te zetten.
 
helikopterborden  (identification signs for aerial inspection)
Masten van het hoofdtransportnet (220 en 380 kV) in Nederland voeren het mastnummer op het waarschuwingsbord, maar ze dragen dat nummer ook op twee extra bordjes die zich in het topstuk bevinden. Deze borden worden gebruikt bij periodieke lijncontrole vanuit helikopters. Zie ook deze pagina.
 
herhalingsbordjes  (circuit signs)
Spreektaal. In feite gewone circuitborden, maar dan exemplaren hogerop in het mastlichaam hangend, waar ze de borden op het broekstuk of de mastvoet als het ware herhalen (vaak aan het begin van de traversen) om extra duidelijk te zijn, vaak in combinatie met randstaafschildering. Er is geen goed Engelstalig synoniem voor.
 
herinschakelen  (reconnecting)
Automatisch opnieuw inschakelen van een geklapte verbinding. Dit gebeurt na een zelftest die ook automatisch wordt uitgevoerd. Herinschakelen gebeurt bijvoorbeeld vanzelf na een blikseminslag op een fasedraad wanneer alle componenten er ongeschonden vanaf zijn gekomen zodat de zelftest groen licht geeft. Herinschakelen zal niet geschieden wanneer de zelftest een afwijkend resultaat geeft, zoals bij een draadbreuk of harde sluiting. Herinschakelen zal ook niet gebeuren wanneer het hoogspanningscircuit geheel of gedeeltelijk uit grondkabels bestaat. Echter, niet altijd slaagt een herinschakeling (zie hier een voorbeeld, laatste tien seconden). Een tweede automatische herinschakelpoging wordt dan niet ondernomen voor de veiligheid, waarna de verbinding spanningsloos blijft en de netbeheerder een seintje krijgt zodat er kan worden nagegaan waar het probleem zit. 
 
herstelplan  (recovery plan)
Draaiboek met procedures om het net na een complexe storing weer aan de praat te krijgen.
 
Hessenweg
Strategisch belangrijk trafostation in Nederland. Op Hessenweg (Zwolle) is net als in Ens de 380 kV-ring aan de 220 kV-ring verbonden, maar ook wordt er naar 110 kV getransformeerd en er loopt een zware verbinding vanuit Meeden binnen waarlangs o.a. de Norned-kabel is gekoppeld. Opmerkelijk is de afwezigheid van nabijgelegen productievermogen, waardoor het station als een kruising in de woestijn op de netkaart te zien is.
 
hoekmast  (anchor, line angle pylon)
Afspanmast waarop de kabels een bocht om gaan. Zie H (HA, HB, HC hierboven) en ook deze pagina.
 
hondenbotje  (ground clamp contact point)
Metalen klem bestaande uit twee helften die om een fasedraad kan worden geschroefd en waarop aardingsklemmen kunnen worden neergelaten. Het hondenbotje wordt alleen bij onderhoud aan de betreffende fasedraad gebruikt om een goede aarding (en daarmee het voorkomen van ongelukken) te bewerkstelligen.
 
hoofdtransportnet  (toplevel grid)
Term die de laatste jaren in opkomst is om het 220- en 380 kV-net te onderscheiden van het 150- en 110 kV-net. Een andere term hiervoor is het koppelnet.
 
hoogspanning  (high voltage)
Elektrische spanning boven 34 kV (Belgische definitie), boven 15.000 volt (internationale definitie) of boven 100 kV (Nederlandse definitie die niet officieel is vastgelegd).
 
Hoogspanningsland  ('Powerland')
Geïntroduceerde parapluterm voor de sector en aanverwante aspecten in zijn geheel, inclusief de dagelijkse gang van zaken, de richting van de neuzen van betrokkenen en de lopende projecten mee bedoeld als in de trend van het moment. Voorheen een term die overwogen werd bij de oprichting van deze site, maar die het net niet werd.
 
Hoogspanningslijn  (powerline, high voltage line, overhead line)
Algemene term voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding.
 
Hoogspanningslijk  ('pylon corpse')
Term onder pylon geeks voor een onttakelde hoogspanningsmast of een rijtje masten waarin geen draden meer hangen en die op hun sloop staan te wachten, of die al omver zijn getrokken en op hun zij op de grond liggen.

hoogspanningsmast  (pylon, tower, suspension tower, hydro tower)

Vrijstaande of vertuide metalen of betonnen toren waaraan geïsoleerd geleiders voor stroomtransport zijn ingehangen.
 
hoogspanningsnet  (power grid, mains electricity network)
Netwerk van aan elkaar gekoppelde hoogspanningslijnen, transformators en componenten waarmee grote hoeveelheden elektriciteit met hoge efficiëntie getransporteerd kunnen worden over grote afstanden, op een spanning van 100 kV of hoger (Nederland) of 34 kV en hoger (België). Voor een vollediger beschrijving, zie de st(r)oomcursus.
 
HoogspanningsNet  ('High Voltage Net')
Wijzelf. Onafhankelijke website die zich tot doel stelt neutrale informatie over het hoog- en middenspanningsnet in het Nederlands taalgebied aan te bieden en een platform te zijn waarop hobbyisten op hoogspanningsgebied met elkaar in contact kunnen komen. Zie ook de aboutpagina. HoogspanningsNet begon ooit uitsluitend met het Nederlandse staatshoogspanningsnet, maar later is daar België, middenspanning en een deel van de energiewereld om het net heen bijgekomen. De spelling, bewust met twee hoofdletters, weerspiegelt het tweeledige doel dat we nastreven.
 
Horta
Project van Elia dat de aanleg van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Zomergem betreft.
 
Horvàth, Theorie van  (Theory of Horvàth)
Andere aanduiding voor de(zelfde) theorie van Schwaiger omtrent bliksembeveiliging.
 
HVDC
Afkorting van High Voltage Direct Current. Type hoogspanningsverbinding die bedreven wordt op gelijkstroom. Voor meer informatie, zie hier.
 
HVDC-verbinding  (HVDC-interconnector)
Hoogspanningsverbinding (in Europa meestal een zeekabel) voor elektriciteitstransport op basis van HVDC, , zie hier.
 
HVI
Hoogspanningsmast Verneukerativiteits Index. Geïntroduceerde term voor een halfserieuze, alternatieve schaal die hier en daar op deze site wordt gebruikt en waarmee kan worden aangegeven in hoeverre een hoogspanningsmast, lijnvak of lijnbeeld bedorven wordt door mastverrommeling. Voor meer informatie kan men kijken op de HVI-pagina. In het Engels zou het zich laten vertalen als Pylon Botching Index.
 
hybride mast  (hybrid constructed tower)
Hoogspanningsmast die zowel een vakwerkmast als een buismast is. In België zijn deze masten o.a. in de omgeving van Luik te vinden en in Frankrijk zie je ze ook geregeld. In Nederland staan bij Wateringen twee kunstzinnig vormgegeven exemplaren.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9