ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
0,4 μT
Nul komma vier microtesla. De bovengrens die Nederland hanteert in stralingsbelasting voor iedereen die langdurig onder een hoogspanningslijn verblijft. Deze waarde berust op een voorzorgsbeleid en ligt vele malen onder de grenswaarde waarboven in theorie effecten kunnen optreden. In België zijn de regels hieromtrent minder strict.
 
1e orde diagonaal  (first order diagonal)
Dwarslat in het mastlichaam die in de traversebodem of in de toren in één keer van de ene zijde naar de andere strekt (dus van randstaaf tot randstaaf).
 
1 kV
Definitie voor het begin van hoogspanning bij toepassing in elektronica. In de hoogspanningstechniek in de vorm van transport wordt deze grenswaarde als onzinnig gezien.
 
2e orde diagonaal  (second order diagonal)
Dwarslat in het mastlichaam die in de traversebodem of in de toren tot hooguit halverwege de breedte komt. Aan één zijde zit een tweede orde diagonaal vast aan de traverserand of de randstaaf, terwijl hij aan de andere kant altijd aan een eerste orde diagonaal vastzit. Tweede orde diagonalen zijn beter bekend onder de naam knikverkorters of kniksteunen.
 
3DP  (3rd Party, Third Party)

Aanduiding voor een private connectie, een privénet of een publieke verbinding die privaat wordt bedreven.


3 kV

Spanning waarop verpreid door Nederland nog veel losse boerderij-aansluitingen zitten.


6 kV

Spanning waarop een deel van het middenspanningsnet van Haarlem draait.
 
10 kV 
Spanning waarop een deel van het middenspanningsnet in Nederland en België draait.
 
20 kV
Spanning waarop een deel van het middenspanningsnet in Nederland draait.
 
23 kV
Spanning waarop een deel van het middenspanningsnet in Nederland draait.
 
25 kV
Spanning waarop een deel van het middenspanningsnet in Nederland draait en waarop de HSL-treinverbindingen draaien.
 
28 kV
In België gehanteerde grenswaarde tussen middenspanning en hoogspanning. In Nederland is er geen uniform gedragen grenswaarde vastgesteld.
 
30 kV
Spanning die veel voor individuele klantaansluitingen op het net wordt gebruikt en waarvan in België tevens een klein lokaal net bestaat in de omgeving van Charleroi.

 
33 kV
Spanning waarop een toenemend deel van de windparken in Nederland draait. Ook populair voor de industrie.
 
36 kV
Netspanning op belangrijke delen van het Belgisch tussenspanningsnet. Zie ook de pagina over het 36 kV-net.
 
50Hertz Transmission
TSO die in Duitsland actief is en waarvan Elia een deel van het Oost-Duitse net van heeft overgenomen.
 
50 kV
De netspanning op sommige lokale bovengrondse lijnen in Nederland, die zich op een netspanning bevinden die enigszins zweeft tussen midden- en hoogspanning en daardoor ook wel als tussenspanning wordt aangeduid. Zie het 50 kV-net. 50 kV wordt in België niet gebruikt.
 
63 kV
Spanning die internationaal gezien in Europa het vaakst wordt gehanteerd als grenswaarde tussen midden- (tussen-) en hoogspanning op transportnetten en distributienetten. Deze waarde is echter slechts een overeengekomen aanname en er kan en wordt dikwijls vanaf geweken.
 
65 kV
Netspanning op het distributienet van Luxemburg en grote delen van oostelijk Frankrijk.
 
66 kV
Netspanning van diverse klantnetten. In opkomst als spanning voor infieldkabels van offshore windparken.
 
70 kV
De netspanning op delen van het bovengrondse net in België. Zie ook het 70 kV-net. 70 kV wordt in Nederland niet gebruikt.
 
90 kV
Netspanning in het westelijk deel van Frankrijk. Vervult dezelfde rol als 110 kV hier.


110 kV

De netspanning op het transportnet in noord-Nederland. Zie ook 110 kV-net. 110 kV wordt in België traditioneel niet gebruikt, maar op dit moment zijn er wel een paar verbindingen met deze spanning onder constructie in België. 110 kV is waarschijnlijk de meest populaire spanning wereldwijd.
 
132 kV
Dubbele van 66 kV. Net als het 110-220 kV-systeem is 33-66-132 kV elders op de wereld (niet in West-Europa) een van de dominante systemen. In Scandinavië en oostelijk Denemarken heeft dit net dezelfde rol als 110 en 150 kV hier.
 
150 kV
De netspanning op het transportnet in midden- en zuid-Nederland, in België en westelijk Denemarken. Zie ook 150 kV-net.
 
220 kV
De netspanning op het koppelnet in het noorden van Nederland en in sommige losse delen van België. Zie ook 220 kV-net. 220 kV en binnen datzelfde netvlak 230 kV is overal op de wereld een vrij populaire spanning.
 
380 kV
De netspanning op het landelijk koppelnet in Nederland en België. Zie het 380 kV-net. In Nederland, België en Duitsland wordt het netvlak van deze spanning het '380 kV-net' genoemd, maar in werkelijkheid functioneert dit net op Europees niveau op alles tussen 360 en 420 kV. Het 380 kV-net is dus fysiek precies gelijk aan het 400 kV-net in Frankrijk, Denemarken en Engeland, en ook zelfs aan het 420 kV-net in Noorwegen. Het wisselt per moment wat de werkelijke spanning op het net is.
 
450 kV
De netspanning op beide HVDC-zeekabels die in Nederland aan land komen.
 
500 kV
Netspanning op zware hoogspanningsverbindingen in Rusland, Japan en in delen van Amerika.
 
750 kV
Netspanning op zware hoogspanningslijnen in oost-Europa en de hoogste spanning die wereldwijd op HVDC-kabels bedreven wordt.
 
765 kV
Netspanning op zware hoogspanningslijnen in Brazilië, Amerika en Canada.

800 kV
Hoogste netspanning ter wereld waarop een gelijkstroomverbinding bedreven wordt (China).
 
1000 kV
Netspanning op zeer zware hoogspanningslijnen in Japan, China en India, in het laatste land vooralsnog experimenteel.
 
1145 kV
Soms ook 1150 kV. Hoogste netspanning die momenteel op de wereld actief gebruikt wordt. Deze netspanning wordt op dit moment op slechts één zeer zware hoogspanningslijn bedreven, te weten de 4 GVA zware verbinding tussen Ekibastuz en Kokchetav in Kazachstan.
 
1200 kV
Momenteel nog experimentele, maar wel reeds in testopstellingen daadwerkelijk beproefde netspanning die beraamd wordt voor toekomstige AC-netwerken in India en China. Het is nog onbekend of het mogelijk is om betrouwbaar met deze netspanning een zeer zware hoogspanningslijn en/of vermogensschakelaar te bedrijven en of deze spanning niet voor die tijd achterhaald raakt door zware HVDC. Er is nog geen hoogspanningslijn met deze netspanning operationeel, maar in India wordt gewerkt aan oplevering van de eerste verbinding met deze spanning in 2017.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9