Daar ben je dan als hoogspanningsliefhebber. Welkom op HoogspanningsNet. 

Waarschijnlijk heb je als hoogspanningsliefhebber, als gefascineerde of als pylon geek jarenlang in een misvatting geleefd. Tijd om die voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen:
 

     Je bent niet alleen.

 
Andere mensen met deze interesse zijn dan misschien uiterst zeldzaam – maar ze zijn er.

Hoogspanning: niet alleen boeiend voor professionals

Je hoeft niet per sé een professionele achtergrond te hebben in de sector om interesse te hebben in de wereld van het elektriciteitsnet. Het is een breed vakgebied met allerlei raakvlakken. En daardoor zijn er meer mensen zoals jij. Mensen die vanuit hun persoonlijke interesse of vanuit hun beroep geboeid zijn door de wereld van grootschalig elektriciteitstransport. Mensen die kunnen navigeren puur op de aanblik van de hoogspanningslijnen die ze tegenkomen. Mensen die het lijnenspel van een hoogspanningslijn- of mast iets doet. Mensen die de achterliggende wereld van elektrotechniek, energievraagstukken, nethistorie, fotografie en modelbouw kennen. Mensen die verder durven te kijken dan de maatschappelijke norm van afkeer of lacherigheid.
Mensen die daardoor deze interesse als een meerwaarde in het leven kunnen ervaren.

HoogspanningsNet is er voor (en door) deze mensen. De naam HoogspanningsNet (bewust met twee hoofdletters geschreven) weerspiegelt een gedachte die door alle geïnteresseerden wordt gedeeld: een netwerk voor mensen met interesse in de wereld van hoogspanning, zo breed als die wereld gaat. Een plek waar informatie en verbinding is, letterlijk en figuurlijk.

Nichehobby: zeldzaam per definitie

Heb je wel eens gedacht waarom vind ik juist hoogspanning zo interessant? Is dat niet totaal belachelijk?
Nee, dat is het niet. Net zoals die vraag op zichzelf dat niet is.

Hoogspanning als interesse is een zogeheten nichehobby. Het aantal van dit soort nichehobby's is ontelbaar. Treinspotten, oude auto's repareren, vogelaars, treinenmodelbouw of astronomie zijn bekende voorbeelden met een betrekkelijk groot publiek. Meer er zijn er nog veel meer. Weerkunde, elektronica, radiozendamateurs, zelf bier brouwen, plantenveredeling, vlinders determineren, stormchasing, houtbewerking, noem maar op.

Typisch voor nichehobby's is een schijnbaar hoge kennisdrempel, een overwegend mannelijk publiek en een sterke interne subcultuur. Ook worden dit soort interesses worden door buitenstaanders als een bezigheid gezien die specialistisch en ontoegankelijk is. Telkens zijn er per soort maar weinig mensen mee behept. Maar zoals je al kan raden, hoogspanning is zelfs onder de nichehobby's een erg zeldzaam exemplaar. We zouden graag zeggen, zo zeldzaam dat de willekeurige trefkans om op straat een lotgenoot tegen te komen (en vooral om die als zodanig te herkennen!) te klein is om met elkaar in contact te komen. Maar dat is niet helemaal waar, want precies zo'n onwaarschijnlijk toeval was toch ooit de aanleiding waarmee deze site ontstond.

Broek-stuk-fotoTwee Gelderse tonmastenbalkonnetje modelbouwproject ZL-MEEAfgeschakeld

Symmetry (ook te krijgen als grootformaat download)

 

 

 

 

 

Hoogspanning als hobby is veel meer dan alleen elektrotechniek of mastenkijken. Van modelbouw tot fotografie, van geschiedenis tot constructietechniek, van maatschappelijke vraagstukken tot esthetiek en van cartografie tot kunstzin. Hetzelfde geldt voor de beoefenaars. Hoogspanningshobbyisten heb je in allerlei pluimage: van gedeformeerde beroepsmensen en studenten tot landschapsarchitecten, gepensioneerden, jongeren en zelfs zeer jonge scholieren. 

Een rijk verleden

In het begin en het midden van de vorige eeuw was hoogspanningstechniek en elektriciteitsdistributie een vooraanstaand vakgebied dat de aandacht trok.
Er waren vaktijdschriften, opleidingen en het was een gewild onderwerp binnen de techniek. Maar langzaamaan veranderde het imago van hoogspanning. Toen iedereen ongeveer elektriciteit had en de betrouwbaarheid op orde raakte, ging men elektriciteit als for granted zien. Het nieuwtje was eraf, bijzonderheden werden normaal. De maatschappelijke status van hoogspanning en de ingenieurs en uitvindingen erachter brokkelden af. Nieuwe wetten en bedrijfsconstructies zorgden voor een langzame maar onstuitbare verandering in hoogspanningsland. Van een trots vakgebied veranderde het in een soort dertien-in-dozijnvak waar steeds minder mensen bewust bij stilstonden. Een gedeeld lot met andere infrastructuur. Toen ook de energiebedrijven, geplaagd door wetgeving, fusies en splitsingen in subonderdelen hun identiteit verloren en veranderden in (semi)commerciële instellingen was het vonnis getekend. Met de teloorgang van de laatste vaktijdschriften op dit gebied (jaren 70 en 80) verdween ook de verbinding tussen hobbymatig geïnteresseerden. Hoogspanning als een gezamenlijke interesse verloor zijn laatste link.

Ongeveer twee decennia bleef dit zo. Door de teloorgang van bindmiddelen en een gebrek aan mogelijkheden tot contacten leggen was hoogspanning een eenzame interesse geworden. Vaak verzwegen omdat het (zoals zoveel aparte interesses) als wereldvreemd en sneu wordt gezien. Mensen met hoogspanning als hobby beleefden hun interesse noodgedwongen ieder voor zich, onwetend of er lotgenoten bestonden, wie dat waren en met hoeveel ze waren.

Zij die de oude tijden nog mee hadden gemaakt gingen verder in eenzaamheid. En zij die de oude tijd nooit mee hadden gemaakt veronderstelden dat ze alleen waren.

Verbinding dankzij internet

Maar tijden veranderen. De techniek gaat voort en het internet verscheen ten tonele. Daardoor kon de factor toeval buitenspel worden gezet zodat de kleine groep mensen die deze hobby deelt opeens drempelvrij in contact kan komen met elkaar. De eenzame beleving werd met een klap doorbroken.
Zie hier in een notendop de gedachte achter HoogspanningsNet, de enige website in het Nederlands taalgebied die een centraal platform biedt aan hoogspanningshobbyisten uit Nederland, Vlaanderen en bijkans ook aan Nederlandstaligen daarbuiten. Net als hoogspanningslijnen met trafostations, zo verbinden wij hoogspanningsgeïnteresseerden met elkaar. Door middel van een website met gratis hoogwaardige informatie, wat merchandisatie, nieuws, netkaarten, links en ook door een forum waarop iedere hoogspanningshobbyist kan zien, ervaren en beleven dat hij niet alleen is met deze interesse.

Onvermoed brede hobby

Hoogspanningshobbyisten en ook professionals weten het al lang. Maar voor wie er nog nooit over heeft nagedacht: hoogspanning is een brede hobby. Veel breder dan een buitenstaander in eerste instantie zal denken! 
Het is een actueel en relevant vakgebied in de huidige maatschappij, een combinatie van geschiedenis en toekomst, van architectuur, bouwkunde, (computer)modelbouw, energiehandel en maatschappelijke vraagstukken – zelfs tot en met de toekomst van onze samenleving aan toe. 

De beoefenaars zijn al van een net zo breed pluimage. Er zijn mensen met interesse in de grote stalen figuren die in stilte de kabels dragen waar onze huidige samenleving niet zonder kan. Anderen interesseert het vooral hoe alles tot stand is gekomen en hoe de toekomst verder zal gaan. Mensen die verder durven en willen nadenken over de rol van grootschalig elektriciteitstransport in de huidige wereld. En ook van mensen die weigeren naar hoogspanning te kijken op de manier waarop de maatschappij dat gewoon is. En er zijn cartografen, fotografen, modelbouwers en technici met interesse in het vakgebied. Dat maakt het tot een hobby die zich uitstrekt tot diep in de maatschappij, tot in andere hobby's en ook tot een beleving die bij iedere beoefenaar weer anders is. 

HoogspanningsNet gaat door waar de netbeheerders stoppen: hoogspanning als hobby of vermaak. Een brede hobby, waarbinnen zich verschillende soorten hobbyisten bevinden. En waar moet je dan aan denken?

Lees verder!