Enkele screenshots van een toegepast exemplaar van de HoogspanningsNet Netkaart V5.0. 

Schermresolutie van de screenshots: 1024 bij 768 pixels (netbook-, telefoon- en tabletformaat). Client: Google Earth. Op grotere schermen zal het beeld ruimer lijken, maar de werking en functionaliteit zijn identiek. De screenshots zijn afkomstig uit een exemplaar van versie 5.0 'Databeest', gedraaid op een Windowsplatform met de klassieke skin. Lichte (minor) verschillen in uiterlijk van de interface kunnen voorkomen bij gebruik van een ander besturingssysteem. (Bekijk de shortlist table of de release notes voor details over wijzigingen ten opzichte van eerdere releases.)

Tilt view van een een toegepast exemplaar van de Netkaart V5.0

1. Tilt view van een deel van de netkaart met alle onderdelen ingeschakeld, behalve de legenda. Blik vanaf grote hoogte: de mastposities worden nog niet getoond, maar de stations en transformatiestappen reeds wel. Zie ook punt 2. 

 

HoogspanningsNet Netkaart V.5.0 dynamisch geladen content bij inzoomen

2. Nieuw sinds versie 5: dynamisch geladen content. De netkaart wordt nu gegenereerd vanuit een database, zodat het mogelijk is om per entiteit te bepalen vanaf welke ooghoogte ze getoond worden. Een volgelopen beeld en de (on)mogelijkheid van het toevoegen van nog meer inormatie, het grootste beperkende probleem van de 4-serie, is nu voorgoed verleden tijd! 

  • Linksboven: blik vanaf 500 kilometer hoogte: alleen de koppelnetten van 220 kV en 380 kV verschijnen
  • Middenboven: bij enig inzoomen verschijnen de transportnetten van 150- en 110 kV
  • Rechtsboven: bij verder inzoomen worden ook de netten van lagere orde, tot en met 1 kV getoond (indien gecarteerd)
  • Linksonder: vanaf 150 kilometer hoogte verschijnen de labels en pictogrammen. Men kan ze naar keuze ook weer uitvinken.
  • Middenonder: vanaf 15 kilometer hoogte verschijnen ook de mastposities met hun mastnummers (in V5.0 alleen in Nederland)
  • Rechtsonder: vlak boven de grond aangekomen is te zien dat het detail gaat tot aan de losse aansluitvelden in de schakeltuinen. Ga tot het draadje.

De content wordt dynamisch geladen. Nadat het beeld stabiel is geworden is de mappenboom links automatisch aangepast aan wat het beeld op dat moment toont. Zo kan je iedere entiteit handmatig in- en uitschakelen en daarmee de kaart aan jouw wens van dat moment aanpassen. Handig voor screenshots, als underlay voor afbeeldingen of als men een netinpassingspunt zoekt en de labels met transformatiestappen expliciet wel of juist niet wil zien in beeld.

 

Met het vinkje kan je kiezen de namen en labels te tonen of te verbergen

3. Een handigheidje dat voortbouwt op punt 2: de stationslabels, transformatiestappen en knooppuntnamen zitten in een snel te bereiken map zodat ze met één druk op de knop aan en uit te zetten zijn. Omdat deze functie veel gebruikt wordt om te schakelen tussen overzicht en informatie (namen uit, namen aan) is het handig om daar snel bij te kunnen. We zien in dit voorbeeld dat Brussel er een stuk overzichtelijker van wordt.

 

HoogspanningsNet Netkaart V5.0 met mastposities

4. Detailopname van de stations Geertruidenberg (NL) met terreinmarkering en de mastposities. Circuits en schakelvelden worden apart getoond met polygonen, net als onderscheid tussen luchtlijnen en grondkabels. Mastposities worden met een cirkeltje aangegeven. De mastnummering klopt daadwerkelijk met het mastnummer zoals de netbeheerders die ook gebruiken en zoals dat aanwezig is op de hoogspanningsmasten zelf, inclusief toevoegingen.

 

HoogspanningsNet Netkaart V5.0 deelnetten, transformatiestappen, grondkabels

5. De mappenstructuur maakt GIS-toepassingen en slimme weergave van combinaties mogelijk: door mappen aan en uit te vinken (boven) kan men naar eigen inzicht bijvoorbeeld netten met verschillende spanningsniveaus tonen, om de ruimtelijke samenhang te zien (boven, waar is 380 kV en 110 kV gezamenlijk te vinden). Men kan ook deelnetten aan en uitschakelen om te zien welke regio's gekoppeld zijn (midden). En wie het nog slimmer speelt kan door middel van de stationsiconen feilloos een plaatje genereren waarop te zien is waar zich koppeltrafo's van (in dit voorbeeld) 380/150 kV bevinden. Op deze manier kan je telkens de netkaart zo samenstellen dat hij precies toont wat je op dat moment nodig hebt.

 

.HoogspanningsNet Netkaart V5.0 informatie bij aanklikken object

HoogspanningsNet Netkaart V5.0 informatie bij aanklikken object

6. Nieuw sinds versie 5, informatie bij aanklikken van entiteiten. Wie op een object klikt, krijgt een popup-ballon te zien met enige informatie over dit object en (indien beschikbaar) een foto.

In V5.0 verkeert deze functie nog in een beginstadium en de meeste entiteiten bevatten nog niet alle informatie die we voor ogen hebben. Maar het begin is er en het is de verwachting dat deze functie in de toekomst (in Google Earth of als volledig web-based in een browserinterface) flink wordt uitgebouwd.

 

Menu met belangrijke links

7. Behalve de legenda kan je direct in de mappenboom meer informatie, de snelstarthandleiding, documentatie, de disclaimer en HoogspanningsNet als website oproepen via de aanklikbare links.

Uiteraard zijn er nog meer features en mogelijkheden dan hier gedemonstreerd staan. Ontdek het zelf! 

Terug naar de portalpagina