Een deel van het publiek dat deze website bezoekt, komt hier terecht omdat ze informatie zoeken over hoogspanning en gezondheid. Waarom biedt HoogspanningsNet daar dan geen informatie over aan?

Het niet behandelen van dit thema is een bewuste keuze.

Over veronderstelde gezondheidsrisico's van met name bovengrondse hoogspanningslijnen bestaat veel verwarring en oncontroleerbare informatie. We krijgen er geregeld vragen over binnen in de mailbox en op het internet gaan er nogal wat indianenverhalen rond op het internet. Googelaars hebben daardoor soms geen idee meer van wat feit of fabel is en ze zien door de bomen het bos niet meer.

Bij HoogspanningsNet hebben we ervoor gekozen om de bestaande verwarring niet nog verder te vergroten.
Het aspect hoogspanning en gezondheid laten we daarom met opzet over aan professionele, gezaghebbende instanties die zelfstandig zijn, weten wat ze doen en die informatie bieden waar men op kan vertrouwen. De juiste instantie in Nederland is het RIVM en in België is dat het LNE. Beide zijn semi-overheid en ze zijn volledig onafhankelijk van de netbeheerders.

Links

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)