Een deel van de gebruikers van deze website komt hier terecht omdat ze informatie zoeken over hoogspanning en gezondheid. Waarom biedt HoogspanningsNet daar geen informatie over?

Dat we het thema hoogspanning en gezondheid niet behandelen is een bewuste keuze.
Over (veronderstelde) gezondheidsrisico's van met name bovengrondse hoogspanningslijnen bestaat veel verwarring en oncontroleerbare informatie. We krijgen er veel vragen over binnen en op het internet gaan allerlei indianenverhalen rond. Mensen die informatie zoeken hebben daardoor geen idee van wat feit of fabel is. Ze zien door de bomen het bos niet meer.

Bij HoogspanningsNet hebben we ervoor gekozen om de bestaande verwarring niet nog verder te vergroten. Het aspect hoogspanning en gezondheid laten we opzettelijk over aan professionele, gezaghebbende en onafhankelijke instanties die informatie bieden waar je op kan vertrouwen.

De juiste instantie in Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en in België is dat het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Beide instanties zijn semi-overheid en ze zijn volledig onafhankelijk van producenten en van netbeheerders.

Links

▫ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

▫ Departement Leefomgeving Vlaanderen

Kennisplatform Elektromagnetische Velden