KCD staat voor Kwaliteits- en CapaciteitsDocument. Deze documenten behandelen de kwaliteit en capaciteit van de netten die iedere enetbeheerder erop nahoudt. Nederlandse netbeheerders zijn verplicht om eens in de zoveel tijd een dergelijk document uit te brengen. Voor iedereen die beroeps- of hobbymatig met de hoogspanningswereld te maken heeft zijn KCD-documenten van groot belang, omdat ze de positie van de netbeheerder en knelpunten en investeringsplannen tonen.

Het meest actuele KCD van Tennet geeft een overzicht van het Nederlandse landelijke hoogspanningsnet voor zover het in staatsbezit is. Het KCD geldt daarmee als de bijbel voor wie actuele detailgegevens nodig heeft. Daarom zijn ze op deze pagina's zonder omhaal direct bereikbaar.

Hoogspanning: actueel Tennet-KCD (2017)

Tennet brengt ongeveer tweejaarlijks een KCD uit. Het meest recente KCD van dit moment is het exemplaar van 2017, vrijgegeven in het najaar van 2017.

TenneT KCD2017 Deel 1 – Kwaliteitsbeheersingsysteem
TenneT KCD2017 Deel 2 – Investeringen Net op Land 2018-2027
TenneT KCD2017 Deel 3 – Investeringen Net op Zee 2018-2027

Voor wie graag wil vergelijken: in het meest recente document wordt een overzicht gegeven van wijzigingen t.o.v. de vorige ronde. Wie echt tot het draadje wil gaan kan die ook zelf inzien:

Tennet KCD 2016 deel I
Tennet KCD 2016 deel II

Naast het volledige KCD is er soms ook een samenvattingsdocument. In tegenstelling tot wat de term samenvatting doet vermoeden bevat dit document ook 'nieuwe' dingen die in de volledige versie van het KCD duidelijk nog minder goed uitgewerkt waren dan in de later verschenen samenvatting. Denk aan projectplannen voor nieuwe stations of netverzwaringen in het 110- en 150 kV-net. Deze plannen zijn bijzonder waardevol voor geïnteresseerden, al is het document wel twee KCD-rondes ouder.

Tennet KCD 2013 Samenvattingsdocument

Omdat het KCD sinds 2013 helaas niet meer is voorzien van de grote lijsten met tabellen en netgegevens per hoogspanningslijn, moeten we in dit opzicht teruggrijpen op het voorgaande KCD (toen nog KCP genoemd) van 2011. Om dat te vergemakkelijken hebben we die hier ook laten staan. Vanwege het formaat (400 pagina's) is het document in vier delen opgesplitst. 

KCP 2011 deel I
KCP 2011 deel II
KCP 2011 deel III
KCP 2011 deel IV

Al deze documenten zijn uiteraard ook te verkrijgen op de site van Tennet.

Er is ons helaas geen KCD of soortgelijk document van Elia bekend.

 


Midden- en tussenspanning: actuele KCD's van netbeheerders

Midden- en tussenspanningsnetten worden beheerd door commerciële netbeheerders. Ook zij brengen KCD's uit. Voor meer achtergrondinformatie en oude midden- en tussenspanning-KCD's, ga naar de pagina met oude KCD's. Daar wordt tevens dieper op concessiegebieden en de geschiedenis ervan ingegaan. (Deze pagina dient alleen om snel bij de actuele KCD's van de belangrijkste netbeheerders te kunnen komen.)

Let op: Ondanks dat we de documenten zelf hosten (om beschikbaarheid te garanderen) blijven de documenten en de inhoud te allen tijde eigendom van de netbeheerders die ze uitbrachten of hun rechtsopvolgers. Gebruik je verstand bij het lezen en gebruiken en bezoek er referentie (indien nodig) de website van de netbeheerder die het KCD uitbracht.

KCD Liander 2015

KCD Enexis 2014-2023

KCD Stedin 2018-2020

KCD Delta 2014-2020