KCD staat voor Kwaliteits- en CapaciteitsDocument. Deze documenten behandelen de kwaliteit en capaciteit van de netten die iedere enetbeheerder erop nahoudt. De Nederlandse Elektriciteits- en Gaswet verplicht netbeheerders om minimaal iedere twee jaar een openbaar KCD uit te brengen.

Voor iedereen die beroeps- of hobbymatig met de hoogspanningswereld te maken heeft zijn KCD-documenten van groot belang, omdat ze de positie van de netbeheerder en knelpunten en investeringsplannen tonen. Een standaard KCD bestaat voor driekwart uit eh.. geneuzel over het intern quality assessment, monitoringsprocedures en verhandelingen over verantwoordelijkheidsketens. Het interessante gedeelte is het hoofdstuk Capaciteit. Daarin staan de knelpunten, investeringen en grote klussen die de netbeheerders de komende jaren verwachten. Met de capaciteitshoofdstukken is te zien waar het de komende jaren te doen is in het net.

Let op: niet zo geschikt voor beginners 
KCD-rapporten zijn niet primair bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Onmisbaar bij het lezen van KCD's is enige technische kennis en parate achtergrondkennis over de WON- en Splitsingswet. Ook kennis van de huidige netbeheerders, hun concessiegebieden en hun visie op de wereld is essentieel.

Copyrights: Ondanks dat we de documenten zelf hosten (om beschikbaarheid te garanderen) blijven de documenten en de inhoud eigendom van de netbeheerders die ze uitbrachten en/of hun rechtsopvolgers. Gebruik je verstand bij het lezen en gebruiken en bezoek ter referentie indien nodig de website van de netbeheerder van wie het KCD afkomstig is.

Hoogspanning: KCD Tennet

Het meest actuele KCD van Tennet geeft een overzicht van het Nederlandse landelijke hoogspanningsnet voor zover het in staatsbezit is. 

TenneT KCD 2017 Deel 1 – Kwaliteitsbeheersingsysteem
TenneT KCD 2017 Deel 2 – Investeringen Net op Land 2018-2027
TenneT KCD 2017 Deel 3 – Investeringen Net op Zee 2018-2027

Voor wie graag wil vergelijken met voorgaande versies: we hebben zelf een KCD-archief, maar sinds 2017 heeft Tennet dit zelf ook goed opgepakt. Op de pagina met technische publicaties heeft Tennet een eigen archief waar edities van de voorgaande jaren gratis kunnen worden gedownload.

Midden- en Tussenspanning: regionale netbeheerders

Net als de landelijk netbeheerder moeten ook de regionale netbeheerders minimaal eens per twee jaar een KCD uitbrengen. De meest actuele edities tot zover bij ons bekend zijn hier in te zien.

Enexis KCD 2018

Liander KCD 2018

Stedin KCD 2018

Enduris KCD 2018

Westland Infra KCD 2016

Rendo KCD 2016

In tegenstelling tot Tennet, die qua archiefvoering de zaken tegenwoordig goed voor elkaar heeft, hebben de regionale netbeheerders geen eenduidige archiefvoering. Zelf hebben we die wel. Heb je een oud of ouder KCD nodig van de huidige of verdwenen voormalige netbeheerders, neem dan eens een kijkje in ons KCD-archief.