HoogspanningsNet is een onafhankelijke website over de wereld van het hoogspanningsnet in Nederland en België. De site wordt beheerd door vrijwilligers met een hobbymatige- of soms professionele achtergrond in de elektriciteitswereld.

Professionele informatie nodig? Dan kan men zich beter tot TenneT (NL), Elia (B) of tot een regionale netbeheerder wenden.

Algemene contactgegevens

Eindredactie sitebeheer en mediacontactpersoon
+31 6 2284nul234
contact(-apenstaart-)hoogspanningsnet.com

Voor niet-acute zaken wordt men verzocht het contactformulier te gebruiken.
Inlichtingen of persvragen over deze site, de getoonde informatie of de mensen erachter is maatwerk. In overleg met het beheer kan worden gekeken naar wat er mogelijk is.
Voor de antwoorden op de meest gestelde vragen aan ons en/of over onze standpunten: raadpleeg eerst deze pagina alvorens contact op te nemen.

Mediacode

HoogspanningsNet wordt beheerd door mensen met een hobbymatige- of soms een professionele achtergrond in de elektriciteitswereld. Iedereen die aan taak of rol vervult doet dat vrijwillig. We zijn individuen, zodat een eenduidige reactie uit naam van de hele site niet kan worden gegeven. Niet-acute (verdiepende) mediaverzoeken worden intern voorgelegd zonder de directe contactgegevens van de aanvrager. Het is aan de groep om te besluiten of er iemand in wil gaan op het verzoek. Indien ja, dan zal dat op eigen titel van die persoon zijn. Er worden geen contactgegevens personen verstrekt zonder hun voorafgaande toestemming. De mogelijkheid tot het vooraf kunnen inzien van een geschreven artikel beschouwen we als essentieel.

Terughoudend van aard

Mensen met een hobbymatige interesse in het elektriciteitsnet (en met name de pylon geeks) worden vaak onterecht gezien als raar, ietwat zonderling en sociaal zwak. Dat beeld laat zich moeilijk bevechten. De meeste geïnteresseerden willen niet gestigmatiseerd worden en ze hebben daardoor weinig behoefte aan belangstelling. Dingen die hun identiteit publiek kunnen linken aan deze interesse vermijden ze meestal. Dat maakt het moeilijk om iemand bereid te vinden voor een mening, interview of een ander publiek doel.
Ook is hoogspanning
voor sommigen geen neutraal onderwerp. Deze site ontvangt helaas soms ook verwensingen en haatmail. We zijn daardoor terughoudend met namen en gegevens. Contactgegevens van mensen achter deze site worden niet verstrekt zonder hun uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.