Algemeen

HoogspanningsNet (Hoogspanningsnet.com, https://www.hoogspanningsnet.com/, vanaf hier de website; https:/www.hoogspanningsforum.com/, vanaf hier het forum; en de HoogspanningsNet Netkaart, vanaf hier de netkaart) is een onafhankelijke website/verband dat zich tot doel stelt neutrale, hoogwaardige informatie over het Nederlandse, Belgische en Europese elektriciteitsnet aan te bieden en een platform te zijn voor iedereen (professional of hobbyist) met grootschalig elektriciteitstransport als interesse. De inhoud van deze site, het forum en de netkaart (misschien soms wat ingewikkeld) is in principe geschikt voor alle leeftijden.

HoogspanningsNet is geen commerciële organisatie of vereniging. HoogspanningsNet beoogt geen financieel gewin buiten ten hoogste kostendekkend te zijn wanneer daar mogelijkheden toe zijn. De site, het forum en de netkaart worden onderhouden en gehost vanuit vrijwillig hobbyisme. De site, het forum en de netkaart zijn onafhankelijk van netbeheerders, exploitanten en constructeurs van het hoog- en middenspanningsnet. Feitelijke standpunten op de website weerspiegelen de wetenschappelijke consensus. Berichten op het forum vallen onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder. Aan informatie op deze site, het forum of de netkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

HoogspanningsNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste informatie op deze site, het forum of de netkaart, antwoorden via het contactformulier of via enig andere aangehangen informatiebron.

Overnemen van content

HoogspanningsNet behoudt zich niet alle rechten voor. We ondersteunen de filosofie van Creative Commons. Deze website is in licentie gegeven volgens een Creative Commons BY-NC-ND-licentie, van toepassing op alle content zolang dit niet in conflict is met een bovenliggende licentie en/of tenzij expliciet anders aangegeven direct bij het object in kwestie. (Dit komt o.a. voor bij KCD's, de inhoud berichten op het forum, sommige oude netkaarten en een klein aantal foto's die ons onder een traditioneel copyright in overleg in gebruik zijn gegeven). Ons logo en de huisstijl voor netkaarticonen (de rechthoeken en ovalen met witte getallen en een overshoot aan de linkerzijde) vallen om praktische redenen niet onder het CC BY-NC-ND-copyright: het gebruik daarvan op enige wijze anders dan als link verwijzend naar de voorpagina van deze site is zonder voorafgaande toestemming van het sitebeheer niet toegestaan. Het gebruik van onze sitenaam, ons logo of een ander ondubbelzinnig identiteitskenmerk van deze site voor doelen of als link die niet gerelateerd is/zijn aan het hoofdonderwerp is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het sitebeheer.

Het is geen probleem wanneer je foto’s, afbeeldingen, cartoons of teksten van deze website overneemt voor educatieve doelen, spreekbeurten, een plaatje in een werkstuk, als bron, aan je muur of vrijwel ieder ander gebruik waarbij geen commercieel doel beoogd wordt. Het enige wat we van je vragen is of je daarbij het volgende wil respecteren 

▫ Laat bij foto's ons logo in de hoek leesbaar aanwezig staan. Deze site en de fotograaf van de foto is dan altijd terug te vinden als bron van herkomst.
▫ Verwijs bij overgenomen teksten naar ons (www.hoogspanningsnet.com) als bron.

Op overgenomen content vanaf www.hoogspanningsnet.com blijft het CC BY-NC-ND-copyright van kracht. Concreet betekent dit dat anderen deze content opnieuw van jou mogen overnemen onder dezelfde voorwaarden als waarmee jij het oorspronkelijk van deze site hebt overgenomen. Het tonen van content van deze site op een website met een traditioneel copyright is toegestaan, maar op de overgenomen content blijft nog steeds het CC BY-NC-ND-recht van toepassing.

We kunnen vanwege de open licentie het gebruik van content van deze website voor niet-commerciële niet-neutrale toepassingen (bijv. politiek, religie of moderne maatschappelijke gedragingen) helaas niet verbieden, maar men zal begrijpen dat dergelijk gebruik niet onze voorkeur heeft en dat we ons als neutraal vrijwilligersplatform niet liëren of verbonden weten met deze doelen.

Twijfel je over of jouw vorm van hergebruik van bronmateriaal van deze site binnen het CC BY-NC-ND copyright past? Heb je een vraag over de content? Betreft het commerciële of journalistieke interesse? Wij zijn gewone mensen en zijn gewoon bereikbaar voor vragen of maatwerk. Neem contact met ons op via het contactformulier of bekijk eerst de mediacode. Bij het permanent plaatsen van afbeeldingen en foto's van deze website op je eigen site of blog verzoeken we je vriendelijk doch dringend of je foto's niet wil deeplinken of hotlinken in verband met de bandbreedte. Kopieer de foto en sla hem op je eigen serverruimte op. Lees hier meer over hotlinken. Klik op de licentie hieronder om meer te lezen over een Creative Commons-licentie en wat wel en niet is toegestaan.

Creative Commons BY-NC-ND-licentie is van toepassing some rights reserved

Privacy

Deze site gebruikt geen tracking- of analysecookies voor eigen doelen. IP-nummers worden niet gelogd. Het enige potentiële gebruik van een IP-nummer is blokkering ervan bij misbruik om het forum op normale wijze te kunnen beheren. Deze site gebruikt geen Google Analytics voor webstatistieken. Slechts de ingebouwde tool binnen het CMS (WordPress) en informatie van de webhost bieden ons inzicht. Deze statistieken zijn anoniem en hebben slechts tot doel de loadflow op de site te monitoren zodat het gebruiksgemak kan worden verhoogd en bijvoorbeeld gebroken links (404'tjes) kunnen worden vervangen en gerepareerd. Zie voor een uitgebreide toelichting de pagina over privacy. Sinds het ingaan van de AVG-wet op 25 mei 2018 hebben we directe toepassingen van derde partijen die mogelijk zelf cookies kunnen plaatsen van de website verwijderd, m.u.v. een inline getoonde twitter-feed op de voorpagina. Ook zijn er geen likebuttons of sociale mediaknoppen meer (sorry). Vanwege het ontbreken van advertenties en tracking- of analysecookies hebben we voor het domein hoogspanningsnet.com/* ook geen irritante cookiewall nodig.

Diversen

Deze site, de netkaart en het forum verwijzen op vele plekken door naar andere websites. HoogspanningsNet is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid, juistheid of inhoudelijke correctheid van enig externe site waar naar verwezen wordt. Op deze site, het forum en ook via de netkaart zijn contactformulieren te vinden. Bij een meegezonden bijlage hanteert HoogspanningsNet een ja tenzij-beleid ten aanzien van de naam van de bron. Bij bezwaren kan men dit aangeven in het bericht. Het staat HoogspanningsNet vrij om beledigende, vulgaire of grievende berichten te negeren. Commercieel bedoelde tips voor nieuwsberichten op de voorpagina worden niet in behandeling genomen. Van bedreiging of intimidatie van personen kan aangifte worden gedaan.

Contactgegevens van de mensen achter deze site (zie het colofon) zijn niet opvraagbaar zonder voorafgaande, uitgeschreven motivatie van de aanvrager en daarna intern gevraagde toestemming van de benaderde persoon in kwestie. Het beheer van de site wordt verricht op vrijwillige basis en de aard van de site is zodanig dat we niet kunnen of willen garanderen dat deze site en alles wat zich erop bevindt correct, altijd aanwezig of beschikbaar is: wij hebben ook werk, een huis, soms kinderen (of ouders!) en verder een normaal leven naast deze interesse, zodat we niet iedere seconde tijd of mogelijkheden hebben om ter plekke iets te repareren of ergens op in te springen. 

Vragen?

We zijn een vrijwilligersplatform gerund door mensen net zoals jij en bij vragen krijg je dus gewoon antwoord. Neem contact op via het contactformulier en we staan je graag te woord.

For this disclaimer in English, click here